Minister Asscher uit zijn zorgen over nieuwe constructie AFMB

838

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich zorgen over het voornemen van AFMB Limited om Poolse, Tsjechische, Roemeense en Bulgaarse chauffeurs via Cyprus bij Nederlandse opdrachtgevers in te zetten. Asscher uit zijn zorgen in een brief aan FNV Bondgenoten.

‘Het is belangrijk dat wij met elkaar alert blijven op nieuwe constructies die werkgevers gebruiken om door middel van concurrentie op arbeidsvoorwaarden Minister Asscher onderzoekt verdringing op arbeidsmarkthun bedrijf te voeren’, schrijft de minister.’ Asscher geeft wel toe dat hij niet kan beoordelen welke constructie AFMB wil hanteren. ‘Dat maakt het lastig om er gericht op in te gaan.’

Premies ontwijken
Asscher vermoedt dat de constructie van AFMB is opgezet om de Nederlandse premies te ontwijken. ‘Ik vind het belangrijk dat alleen werknemers die voldoen aan de voorwaarden zoals die op basis van de Europese coördinatieverordening gelden verzekerings- en premieplichtig zijn in het woonland of vestigingsland van de werkgever. Een werknemer moet bijvoorbeeld voorafgaande aan een detachering minimaal een maand verzekerd zijn geweest op de grond van het sociale zekerheidsstelsel van de detacherende staat.’

Ontslag
FNV Bondgenoten stelde vast dat AFMB Nederlandse werknemers in dienst van opdrachtgevers wil gaan ontslaan om ze te vervangen door voor opdrachtgevers goedkopere Oost-Europese werknemers, met als enige motivatie kosten te besparen. Volgens de minister gaat het UWV mogelijke ontslagverzoeken vanuit de transportsector met aandacht bekijken. ‘Maar het UWV komt alleen in beeld bij ontslagprocedures van werknemers bij in Nederland gevestigde bedrijven.’

Asscher gaat het signaal van de FNV inbrengen in de Administratieve Commissie, het overlegorgaan van de Europese Commissie over Europese zekerheid. (Bron: FNV)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans0

Volg TotaalTrans op Twitter