Minister: ‘24-uursbediening op sluizen Maasroute’

1009

De sluizen op de Maasroute krijgen vanaf 2015 een versoberde, vraaggestuurde 7 x 24-uurs bediening. Tot die tijd blijven de huidige uitgebreide bedieningstijden (150 uur) gehandhaafd. Dat heeft minister Schultz bekendgemaakt. De nieuwe bedieningstijden gelden voor tien jaar.

Minister wacht op plan van aanpak crisis binnenvaartOm de uitgebreidere bediening mogelijk te maken, draagt de provincie Limburg één miljoen euro bij in de investering voor de bediencentrale Zuid, waarmee bediening op afstand op een deel van de Maasroute mogelijk wordt en de totale bedienkosten verminderen. Ook het gezamenlijke bedrijfsleven levert een financiële bijdrage in 2013 en heeft aangegeven zich in te spannen de vervoersstromen af te stemmen op de aangeboden service om hiermee wachttijden te minimaliseren.

Flexibel
Vanaf 1 januari 2015 gaat er een nieuw flexibel bedienregime in, dat versoberde, vraaggestuurde 7×24-uurs bediening mogelijk maakt. Door een flexibilisering van de inzet van het beschikbare bedienpersoneel wordt een deel van de beschikbare capaciteit van de dag- naar de nachturen in het weekend verschoven. Daarnaast wordt bediening op afroep gedurende de nacht op sluizen Weurt en Sambeek ingevoerd. Aangezien er op een deel van de bediende uren minder personeel beschikbaar is, kunnen de wachttijden voor de scheepvaart vooral bij de sluizen Weurt en Sambeek op piekmomenten oplopen. Voor de nachtelijke uren kan de reistijd voor het gehele traject oplopen met ongeveer 2,5 uur. Dit is met de regio en de sector afgestemd en wordt acceptabel geacht gezien het feit dat wel 7×24-uurs service wordt geleverd. Doelstelling blijft een structurele wachttijd van maximaal 30 minuten per sluis. In 2014 wordt met het nieuwe bedienregime proefgedraaid.

Ook andere regio’s
In de komende maanden gaat Schultz met de overige regio’s en de sector op soortgelijke wijze de bedienregimes verder uitwerken om tot een zo optimaal mogelijke invulling van de sluisbediening te komen. ‘Het bereikte resultaat voor de Maasroute sterkt mij in de gedachte dat met een maximale inzet en bijdrage van alle betrokken partijen tot een invulling van de taakstelling gekomen kan worden die voor een ieder acceptabel is.’

Meer nieuws over binnenvaart:
Sluis Herbrum blijft bij staking bedienen
Met een opblaaskano de Westerschelde op
Stakingen Duitse sluizen breiden zich steeds verder uit
Mercurius zoekt ondernemer voor Smart Barge
Recordaantal VMBO’ers STC slaagt
Geen geld voor verbreding Schipdonkkanaal

twitter