Minder treinen over Betuweroute

821

DEN HAAG – Over de Betuweroute zijn in 2013 vier procent minder goederentreinkilometers afgelegd dan het jaar ervoor. De 2,3 miljoen treinkilometers zijn een daling van vier procent. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer stuurde.

Minder gebruik Betuwelijn Het aantal treinen op het westelijke deel van de Betuweroute daalde met twee procent tot 20.050 treinen. Op het oostelijke deel van het A15 tracé daalde het aantal goederentreinen met 950 (-4%) tot 21.500. Er maakten ook minder treinen gebruik van de verbindingsboog bij Meteren. Dat komt omdat een aantal kolentreinen een andere vervoerder kreeg en deze ervoor koos via Utrecht naar Arnhem te rijden.

Minder en meer

In totaal nam het aantal goederentreinkilometers in 2013 met één procent toe tot negen miljoen. Daarvan werden er op de Havenspoorlijn 1,2 miljoen afgelegd (-3%), op de Betuweroute 2,3 miljoen (-4%) en op het gemengde net 5,5 miljoen (+4%). Ook het aantal tonkilometers is toegenomen en wel met 3% tot 13,1 miljard. Daarvan werden er op de Havenspoorlijn 2 miljard afgewikkeld (-1%), op de Betuweroute 4,4 miljard (-3%) en op het gemengde net 6,7 miljard (+8%).

Minder naar Rotterdam

In 2013 reden er 32.300 treinen van en naar de Rotterdamse haven (-4% ten opzichte van 2012, met -3% tonnage). De Amsterdamse haven kende een toename van treinverkeer van 23% tot 5.700 treinen (met 22% meer tonnage).

In het noorden van het land dalen de aantallen treinen en het tonnage, in het zuiden stijgen deze. Op de grenzen is een toename van het aantal goederentreinen waargenomen. Op de oost-west as steeg het aantal treinen met 4%, op de noord-zuid as met 6%. Zowel in 2012 als in 2013 reed 81% van het internationale goederenverkeer op de oost-west as: het spoorgoederenvervoer faciliteert voornamelijk de handelsrelatie met Duitsland.

Onderhoud Betuweroute naar VolkerRailVerschuiving

Uit de cijfers van ProRail blijkt dat, ondanks de economische crisis, het spoorgoederenvervoer in en vanuit Nederland licht is toegenomen. ‘Met name het vervoer van kolen vanuit de Amsterdamse haven naar Duitsland neemt, na het afbouwen van de kernenergie in Duitsland, een vlucht. Het vervoer vanuit de Rotterdamse haven is, door de economische crisis, licht afgenomen. De verschuiving van de Betuweroute naar het gemengde net is het gevolg van werkzaamheden aan het spoor in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen in de zomer van 2013, en van een andere routekeuze door de vervoerder die het kolenvervoer van Amsterdam naar Duitsland rijdt (Utrecht – Arnhem i.p.v. de Betuweroute).’

Beleid

De Nederlandse zeehavens zien volgens Mansveld een ontwikkeling in goederenstromen richting Midden- en Oost-Europa. ‘Voor reders is het van belang dat een zeehaven beschikt over een palet van modaliteiten om goederen landinwaarts te brengen. De Nederlandse zeehavens hebben baat bij verdere ontwikkeling van de spoorverbindingen met Duitsland en verder. Het beleid van de regering sluit daarop aan. Conform de doelstelling van de Lange termijn Spooragenda wordt ingezet op een kwalitatief hoogwaardiger en concurrerend spoorgoederenproduct.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief