‘Minder regels kan logistieke sector kwart miljard opleveren’

711

De logistieke sector heeft te maken met onnodig zware regeldruk. Om dat verminderen moet de overheid volgens het Adviescollege toetsing regeldruk Actal een integrale visie op het netwerk van logistieke ketens maken. Als dat op een goede wijze gebeurt, kan het de logistieke sector een mogelijke besparing opleveren van bijna een kwart miljard euro per jaar.

In het advies Regels in bedrijf: sectorscan logistiek laat Actal zien dat er drie hoofdoorzaken voor deze regeldruk zijn. De wetgeving kent een starre focus op het vervoermiddel, wat de keuzevrijheid van ondernemers beperkt om ‘Minder regels kan logistieke sector kwart miljard opleveren’tussentijds te switchen naar een efficiënter vervoermiddel. Bovendien is de regelgeving zeer complex geworden. Ondernemers begrijpen daardoor de regels vaak niet meer en kunnen ze niet meer naleven. En verder is de kwaliteit van het toezicht vaak onvoldoende door een versnipperde invulling.

Flexibiliteit
De logistieke sector is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. De prestaties van logistieke ondernemers hangen sterk af van hun concurrentiekracht. Juist in een tijd van voorzichtig economisch herstel hebben zij daarom de ruimte nodig om te ondernemen. Wet- en regelgeving mag hen daarbij niet onnodig belemmeren. Helaas is de praktijk anders. Actal ziet goede kansen om de regeldruk in de sector aanzienlijk en structureel te verminderen.

Flexibel switchen tussen vervoermiddelen is nu nog lastig, omdat de overheid bij ieder vervoermiddel andere eisen stelt; dat kost tijd en geld. Maar ook verzekeringstechnisch is dit vaak lastig. De ééndimensionale regels hebben een diepe doorwerking in de ordening van de sector. Wil intermodaal en synchromodaal vervoer van de grond komen, moeten de regels echt anders.

Inspecties
Logistieke ondernemers hebben te maken met verschillende overheden en toezichthouders. De afstemming tussen deze overheden en de toezichthouders laat te wensen over. Zo is er bijvoorbeeld toezicht op documenten, de lading en het vervoermiddel. Zowel in Nederland als daarbuiten. Soms vindt net over de grens eenzelfde inspectie plaats die kort daarvoor ook in Nederland plaatsvond. Van één Europese Interne markt lijkt dan geen sprake. Toezichthouders denken en handelen vooral vanuit hun eigen taken en bevoegdheden. De stapeling van inspecties en de lange wachttijden daarbij zijn een grote irritatiebron en een onnodige extra kostenpost voor ondernemers.
 
Complexe wetten en regels
Ondernemers ervaren dat de regelgeving steeds complexer wordt. Zij begrijpen de regels niet meer, en zijn daardoor niet in staat ze na te leven. Als voorbeelden noemen zij: de algemene douanewet (vanwege de vele benodigde vergunningen) en de regels voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. (Bron: Actal)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter