Minder inzamelplekken voor scheepsafval in de binnenvaart

867

Rijkswaterstaat heeft het aantal inzamellocaties langs rijksvaarwegen voor binnenvaartschippers om hun overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA), af te geven verminderd. Zo wilde RWS de kosten van een abonnement, die vanaf 1 november nodig is, zo laag mogelijk houden.

Schippers kunnen kiezen uit twee abonnementsvormen. Het totaalabonnement voor niet-oliehoudend KGA en huisvuil kost € 469,- per jaar (excl. BTW). Kiest de schipper alleen voor de afgifte van niet-oliehoudend KGA dan kost een abonnement € 194,- per jaar (excl. BTW). Het afsluiten van een abonnement is niet verplicht. Zonder abonnement kunnen schippers het afval afgeven bij havens. Het abonnement is niet bedoeld voor grof bedrijfsafval. Dit wordt per kilogram afgerekend tegen een tarief van 1,00 € per kilo (excl. BTW).

Peiling afgifte afval in de binnenvaartInzamellocaties
Met het invoeren van het abonnement wordt ook het inzamelnetwerk gewijzigd. Op een aantal plaatsen worden de oude containers verwijderd en niet vervangen door nieuwe. Het aantal inzamellocaties is teruggebracht om de kosten van het abonnement zo laag mogelijk te houden. Het inzamelingsnetwerk komt er als volgt uit te zien:
– inzameling van KGA via de 24 bestaande milieuboten en de 2 depots (Nieuwegein en Volkerak-zuidzijde)
– inzameling huisvuil via 25 afvalcontainers;
– grof bedrijfsafval kan worden afgegeven op een aantal milieuboten en de depots.

De afvalinzameling op de middenkolk van de Volkeraksluis en de afgiftelocatie aan de Noordzijde van de Volkeraksluis komen te vervallen.
De precieze locaties van de afvalcontainers, de milieuboten en de depots staan op de website van de SAB.

Chip nodig
Voor het afsluiten van het abonnement is het nodig dat de ecokaart is voorzien van een chip. De chip en het abonnement zijn verkrijgbaar bij de SAB. Schepen die buiten het Scheepsafvalstoffenverdrag vallen, zoals monumentale schepen en recreatievaart, en niet in het bezit zijn van een ecokaart, kunnen ook een abonnement aanvragen bij de SAB.

Handhaving
Het plaatsen van afval naast containers of op plaatsen waar de containers weggehaald zijn, is verboden. Rijkswaterstaat houdt de komende tijd extra toezicht op het illegaal dumpen van afval. Bij overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Schippers kunnen met vragen over de abonnementen, de ecokaart met chip en de afvalcontainers terecht bij de SAB via het telefoonnummer 010-412 95 44.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter