Minder en schoner vrachtverkeer in regio Arnhem-Nijmegen

531

Vijf consortia gaan ervoor zorgen dat de steden Arnhem en Nijmegen in de spits beter bereikbaar worden. Deze partijen wonnen de prijsvraag Groene Hub die werd uitgeschreven om het regionale goederenvervoer efficiënter, schoner en betrouwbaarder te maken. Ze helpen zo om het aantal vrachtauto’s in de spits eind 2014 met 10 tot 20% te verminderen.

De beloning is een eenmalige financiële prikkel, bedoeld om de ondernemingen uit te dagen om innovatieve projecten te starten. Winnende voorstellen hebben de potentie om na de pilots zelfstandig, zonder verdere financiële ondersteuning vanuit de overheid, duurzaam te kunnen worden voortgezet.

Minder en schoner vrachtverkeer in regio Arnhem-NijmegenDe winnende voorstellen zijn:
ThunderBuild
Open Delivery Hub Plus aan de rand van de stad. De Delivery Hub wordt ontwikkeld als een modern, onafhankelijk vervoerscentrum, waar logistieke stromen en passagiersstromen kunnen samenkomen. De initiatiefnemers bieden o.a. logistieke voorzieningen voor cross dock operaties, het tijdelijk voorraad houden, afgifte- en afhaalpunt voor internetzendingen en truck parkeren. Door de toepassing van ThunderBuild’s nieuwste informatietechnologie helpt de Delivery Hub alle ondernemers om logistieke operaties transparant en efficiënter te maken.

D.J. Middelkoop & Zn. Duiven
Middelkoop introduceert BODS: Bundeling via Overslagcentra naar regionale Distributie door Samenwerking loont! De moderne bode maakt gebruik van intelligente systemen om grip te krijgen op de wensen, de behoeften en de stromen in zijn stad. Dat gebeurt via familiebedrijven die de menselijke maat weer terugbrengen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, met oog voor leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Maar ook met kennis van vervoersbewegingen buiten de regio zodat de stadsregio single-lane bevoorraad kan worden.

Koninklijke Rotra
Rotra voorziet in de oplossing om efficiënter om te gaan met transportbewegingen middels de ontwikkeling van het project Hanzekade / Groene Gelderse Hub. Het bundelingsconcept van de Groene Gelderse Hub wordt gecombineerd met de ingebruikname van een nieuwe kade bij Rotra’s vestiging in Doesburg. Dit zorgt ervoor dat transport per as verplaatst wordt naar transport per schip. Het project realiseert in een forse vermindering van het aantal vrachtwagenbewegingen en daarmee de uitstoot van o.a. CO2.

Coöperatieve Combipakt UA
De Coöperatieve Combipakt gaat samen met Munckhof Taxi, de Maartensapotheek, Oregional, het ROC Logistiek en Wesseldijk Verkeerschool leerlingen- en zieken/zorgvervoer combineren met de bezorging van medicijnen en land- en tuinbouwproducten. Er vindt een 100% transitie – van diesel naar elektrisch vervoer – plaats.

Binnenstadservice Nederland
Binnenstadservice gaat inspelen op de ontwikkelingen en kansen van webwinkelen en het optimaliseren van de goederenstromen die daarmee gepaard gaan. Binnenstadservice ontwikkelt daartoe een nieuw B2C merk: PakketAdres. In het bestaande logistieke servicecentrum combineert Binnenstadservice deze beide functies waardoor optimaal gebundeld en kostenefficiënt gewerkt kan worden aan reductie van vrachtbewegingen in de stad en regio.

Netwerkbijeenkomst
De winnende voorstellen moeten uiterlijk 1 januari 2014 starten en eind 2014 effect resulteren in de reductie van het vrachtverkeer in de spits. Tijdens een netwerkbijeenkomst over verdienmodellen bij duurzame distributie op 2 december aanstaande in het Wijnfort Lent worden de prijswinnaars officieel bekend gemaakt. Klik hier om aan te melden.

Beter Benutten
Financiering van de prijsvraag vindt plaats vanuit het programma SLIM Werken Goederenvervoer. SLIM Werken Goederenvervoer wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het programma Beter Benutten en door de provincie Gelderland vanuit het programma Logistiek als Gelderse Motor. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

Groene Hub en Groene Kracht
De prijsvraag komt voort uit het regionale mobiliteitsproject De Groene Hub, onderdeel van het regionale energie- en klimaatprogramma De Groene Kracht. De Groene Hub is gericht op minder, schone en duurzame kilometers. Initiatiefnemers zijn de Stadsregio Arnhem Nijmegen in samenwerking met de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter