‘Minder bijladingen in tweedehandsvoertuigen’

754

De tweedehandsvoertuigen die via de haven van Antwerpen worden verscheept, bevatten beduidend minder bijladingen dan een half jaar geleden. Dat blijkt uit een meting die werd uitgevoerd sinds de Antwerpse haven scherper toeziet op tweedehandsvoertuigen en hun bijladingen.

havenantwerpenOnder bijlading worden alle goederen verstaan die niet tot het voertuig zelf behoren maar die samen in of met het voertuig verscheept worden. Enkele jaren geleden werd steeds duidelijker dat autohandelaars de tweedehandsvoertuigen gebruikten als ‘verpakking’ voor goederenstromen die niet of nauwelijks te onderscheiden zijn van illegaal afval. Het ‘Reglement voor het behandelen van tweedehandsvoertuigen in de haven van Antwerpen’, dat op 1 januari 2012 werd ingevoerd, moest paal en perk aan deze praktijken stellen.

Strengere controles
In het reglement staat duidelijk beschreven wat wel en niet mag worden verscheept via de haven. Om te kunnen toezien op de naleving van het reglement, nam het Havenbedrijf bijkomende controleurs in dienst. De inspanningen leveren resultaat op, zo blijkt uit een zesmaandelijkse meting van de havenkapiteinsdienst van het Havenbedrijf. ‘De jongste zes maanden zijn de bijladingen met 17 procent verminderd’, zegt havenkapitein-commandant Jan Verbist. Om efficiënt te kunnen controleren, is het bovendien belangrijk dat de voertuigen makkelijk toegankelijk zijn. ‘Ook hier boeken we vooruitgang. We stellen immers vast dat de niet of moeilijk te controleren voertuigen op jaarbasis met 15 procent gedaald zijn. Dat betekent dat we met alle partijen, vooral de terminaloperatoren, stappen in de goede richting zetten. We zullen onze controles onverminderd verderzetten om nog betere resultaten te bekomen.’

Het reglement
In Antwerpen werden vorig jaar 1.240.233 auto’s behandeld. Het gaat daarbij zowel om nieuwe als tweedehandsvoertuigen. De trafiek van de tweedehandsvoertuigen kreeg de jongste jaren echter een slechte reputatie, enerzijds omwille van de kwaliteit van de voertuigen, anderzijds omwille van de aard van de bijladingen. Daarom besliste het Havenbedrijf begin 2011 om een reglement in te voeren dat voorwaarden bevatte waaraan tweedehandsvoertuigen en hun bijladingen moesten voldoen, opdat de kwaliteit ervan merkelijk zou verbeteren. Gedurende dat jaar werd het reglement, in samenspraak met de verschillende bevoegde autoriteiten, verder verfijnd. Op 1 januari 2012 werd het reglement definitief ingevoerd.