Miljoenenboete ProRail en NS

568

Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft ProRail en de NS miljoenenboetes opgelegd. Mansveld legt ProRail een voorlopige boete op van 1,5 miljoen euro.

In 2013 was de punctualiteit op regionale spoorlijnen en van goederentreinen niet hoog genoeg. ‘ProRail heeft vanuit haar verantwoordelijkheid voor de verkeersleiding, be- en mansveldbijsturing en capaciteitsverdeling op het spoor een belangrijke rol bij het bereiken van een hoge punctualiteit’, schrijft Mansveld. ‘Voor de reizigerstreinen op het hoofdrailnet lukte dit vorig jaar wel.’

Boete definitief
De Nederlandse Spoorwegen moeten een boete van 2,75 miljoen euro betalen, omdat de vervoerder prestatieafspraken met de overheid onvoldoende is nagekomen. NS voldeed in 2012 niet aan alle afspraken, daarom legde de staatssecretaris NS vorig jaar een voorlopige boete op. Die kon worden kwijtgescholden als de prestaties in 2013 voldoende verbeterden. Naast de feitelijke prestaties, rekent de staatssecretaris het vervoerbedrijf ook af op het oordeel van de reizigers. Die waren in 2012 onder meer ontevreden over de punctualiteit van treinen. Daarnaast vonden zij dat servicemedewerkers meer aanspreekbaar moeten zijn en de kans op een zitplaats in de spits omhoog moet. Hun oordeel was in 2013 niet positiever, daarom moet NS definitief een boete betalen van 2,75 miljoen euro.

Boete voorlopig
Naast de definitieve boete over 2012, legt Mansveld ook een voorlopige boete op voor het jaar 2013. Hoewel 93,6% van de treinen in 2013 op tijd reed, waren reizigers minder tevreden over de punctualiteit van de treinen. Ook vonden zij dat de kans op een zitplaats te klein was en zagen ze de conducteur niet vaak genoeg in de trein. De staatssecretaris kondigt daarom voor 2013 de maximale boete aan die de vervoerconcessie mogelijk maakt: 2,75 miljoen euro. Reizigers waren in 2013 wel te spreken over de informatie die zij in de trein en op het station kregen bij ontregelingen. Ook vonden zij de stations en treinen schoner dan het jaar ervoor.

Kwijtschelden
Als NS en ProRail in 2014 de prestaties verbeteren, worden de voorlopige boetes over 2013 kwijtgescholden. Begin 2015 neemt staatssecretaris Mansveld een beslissing over de definitieve boetes over 2013. (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter