Miljoenen voor slimme techniek in auto’s tegen spookfiles A58

462

De overheid en het bedrijfsleven binden gezamenlijk de strijd aan tegen spookfiles. Elf consortia werken samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en Rijkswaterstaat. Voor de A58 tussen Tilburg en Eindhoven ontwikkelen zij nieuwe technieken in de auto om schokgolven op de weg te voorkomen. Spookfiles ontstaan doordat een chauffeur op een drukke weg onverwacht moet remmen en daarmee een kettingreactie achter zich veroorzaakt.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven trekken gezamenlijk 12,25 miljoen uit voor het A58-project. Het project hoort bij de plannen van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) om nieuwe slimme Miljoenen voor slimme techniek in auto’s tegen spookfiles A58technologie in te zetten voor verbetering van de doorstroming van het verkeer en is onderdeel van het programma Beter Benutten.

Slimme auto’s
Minister Schultz van Haegen is enthousiast. ‘Slimme auto’s die met elkaar en de weg communiceren, zijn geen science fiction meer. De techniek is er en steeds meer Nederlandse automobilisten gaan er de komende tijd ervaring mee opdoen.  We gaan nu op de A58 testen welke nieuwe technieken in de auto het beste werken tegen dit type files. We maken de stap van klein naar groot. Wat succesvol is, kan straks landelijk worden uitgerold.’

Spookfile
Uit onderzoek van TNO blijkt dat ongeveer 40% van de files op de A58 een spookfile is, waarbij onverwacht remgedrag  van een automobilist voor een schokgolf op de weg zorgt. Voor de bestrijding van schokgolven bestaan in de markt geen standaardoplossingen. Door automobilisten bijvoorbeeld te voorzien van actueel snelheidsadvies en informatie over de situatie op de weg, weten ze beter wat het verkeer verderop doet. Doordat ze daar dan sneller rekening mee houden, kunnen filegolven worden voorkomen.

Spookfiledienst
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en Rijkswaterstaat hebben op basis van inschrijving elf consortia geselecteerd. De samenwerkende bedrijven gaan nu kijken naar de vorm die de uiteindelijke proef krijgt. Zij werken in de komende maanden een concept voor de spookfiledienst verder uit. Uiteindelijk ontwikkelen zeven partijen een prototype. Eind dit jaar starten vervolgens de testen op de A58.

Beter benutten
Deze proef maakt onderdeel uit van de aanpak van minister Schultz van Haegen voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De nieuwe technieken zorgen niet alleen voor een betere doorstroming op de wegen maar vergroten ook de betrouwbaarheid van reistijden. Daarnaast zijn er positieve effecten voor de verkeersveiligheid en het milieu. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert samen met twaalf regio’s via het programma Beter Benutten 170 miljoen euro in de ontwikkeling van dit soort mobiliteitstechnologie. (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter