Miljoenen besparen met de standaard begeleidingsbrief afval


958

De open standaard EBA (Elektronische Begeleidingsbrief Afval) is klaar. De EBA werd gepresenteerd tijdens het tweede Congres Transport van Afval in Utrecht. Elektronisch en gestandaardiseerd uitwisselen van informatie tussen de verschillende schakels in de keten op basis van de EBA leidt tot grotere efficiency en besparingen van naar schatting enkele miljoenen euro’s.

Jaarlijks worden er miljoenen papieren en digitale begeleidingsbrieven gebruikt bij het transport van afvalstoffen. De informatie op deze begeleidingsbrieven wordt voortdurend Miljoenen besparen met standaard begeleidingsbrief afval
tussen de verschillende schakels heen en weer verstuurd. Omdat dat met vele verschillende softwaresystemen gebeurt, kost het veel tijd en geld om berichten te lezen en te verwerken. Om de informatiestromen tussen alle partijen in de afvalketen te standaardiseren is de open standaard EBA ontwikkeld.

Open Standaard EBA
Er is bewust gekozen voor een open standaard, zodat iedereen hier vrij gebruik van kan  maken. Met de open standaard EBA wordt een grote stap gezet in de verdere modernisering en professionalisering van de afval- en transportsector. Een stap die de sectoren naar verwachting miljoenen euro’s aan besparingen oplevert. Een bijkomend voordeel is dat bedrijven door de open standaard EBA minder afhankelijk worden van softwareleveranciers.

Naast de financiers van de EBA, de Vereniging Afvalbedrijven, TLN, Koninklijke NVRD en BRBS Recycling, ondersteunen nog veel meer partijen dit initiatief (EVO, MRF, FNOI, BVOR, CBRB, LMA en Stichting Vervoeradres/Beurtvaartadres).

De EBA en de bijbehorende specificaties zijn vanaf vandaag vrij te downloaden op www.afval-eba.nl.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter