Miljardenclaim ABN AMRO

657

AMSTERDAM – Stichting Renteswapschadeclaim start een collectieve procedure (massaclaim) van vier milajdr euro tegen ABN AMRO Bank. Ook ondernemers in de transportsector,  wegtransport en binnenvaart, verkochten banken renteswaps. Zij gaven eerder al aan dat zij achteraf meer risico liepen met hun swap dan zij tevoren hadden kunnen inschatten.

ABN AMRO Bank verkocht voor 9 miljard aan renteswaps aan particulieren en het niet-professioneel MKB en voor een soortgelijk bedrag ook aan het grootbedrijf. Bij vernietiging of ontbinding van de renteswaps dient ABN AMRO vanwege de gedaalde euriborrente vanaf 2008 jaarlijks gemiddeld 3% rente terug te betalen. Dit komt neer op een schade van ruim vier miljard.

RENTESWAPSRenteopslag

ABN AMRO Bank verkocht in de periode 2005 – 2011 nagenoeg alleen leningen met renteswaps. Renteswaps zijn complexe financiële producten en zouden de bedrijven moeten beschermen tegen stijgende rente. Maar de ABN AMRO verhoogde tussentijds op grote schaal de renteopslag waardoor ondernemers werden geconfronteerd met fors hogere maandlasten. De stichting stelt namens haar klanten dat MKB-ondernemers nooit renteswapovereenkomsten zouden hebben gesloten als zij een juiste voorstelling van zaken hadden gehad. De stichting wordt hierin gesteund door de recente rechtsspraak, waaronder het vonnis van 17 juni 2015 van de Rechtbank Amsterdam, waarin gesteld wordt dat de renteopslagen onverschuldigd zijn betaald. Eerder dit jaar dagvaardde de stichting al collectief 111 Rabobanken vanwege renteswaps.

Openheid geven

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Renteswapschadeclaim: ‘Na de Rabobank gaan we nu ook ABN AMRO collectief dagvaarden vanwege de onrechtmatige verkoop van renteswaps. Hiertoe hebben wij ABN AMRO een ultimatum gesteld dat 24 juli 2015 afloopt. De gevolgen voor de bank zijn verstrekkend. Want ABN AMRO moet nu met het oog op de beursgang in de prospectus openheid van zaken gaan geven. Wij beseffen dat de positie van de ABN AMRO behoorlijk kwetsbaar is. De ABN AMRO kan zich niet zoals de Rabobank blijven verschuilen achter het argument dat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat, en dat juichen wij van harte toe’.

De Stichting

Stichting Renteswapschadeclaim komt op voor gedupeerden MKB-ers met een renteswapcontract bij Rabobank, ING Bank of ABN AMRO Bank. De advocaat van de stichting is Mr Berth Brouwer van Fort Advocaten in Amsterdam. Hij adviseerde de afgelopen jaren vele ondernemingen die geconfronteerd zijn met de negatieve gevolgen van afgesloten renteswaps. Als adviseur van de stichting treedt op Mr Hester Bais van Baislegal. Zij voert als advocaat diverse individuele renteswapprocedures tegen Rabobank, ING Bank en ABN AMRO.
geïnventariseerd welke van onze leden te maken hebben met problemen op dit gebied. Inmiddels hebben zich 15 leden gemeld. De meesten van hen geven aan dat zij achteraf meer risico liepen met hun swap dan zij tevoren hadden kunnen inschatten.
Om hen te ondersteunen zijn wij in contact getreden met een stichting die onlangs in dit kader is opgericht, Stichting Renteswap. Via hen bieden we de gedupeerden aan om tegen een kleine financiële vergoeding een screening uit te laten voeren om zicht te krijgen op de succeskans van het indienen van een claim. Daarnaast onderzoekt de stichting o.a. namens ons of het mogelijk is een collectieve claim namens het MKB in te dienen. Het blijkt namelijk dat er zorgen zijn over de relatie met de bank, wanneer er op individuele basis een claimprocedure zou worden begonnen.

Lees ook:
Binnenschippers in problemen door renteswaps
Rabobank vindt nog steeds dat het product renteswaps voldoet

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief