‘Mijd de komende weken vervoer per binnenvaart’

732
Directeur Diederik Jan Antvelink van NedCargo meldt voor de komende weken geen 100% service te kunnen garanderen en houdt zich het recht voor om containers van klanten te weigeren. Voor de eerste weken van 2018 verwacht hij nog veel naijl effecten. ‘Helaas zijn wij dan ook genoodzaakt om de congestietoeslag voorlopig ook in 2018 te handhaven.’ (Foto Erik van Huizen)

ALPHEN AAN DE RIJN ‘Wij vragen u om zoveel mogelijk deze weken te mijden qua vervoer via de binnenvaart.’ Het is de opvallende boodschap van directeur Diederik Jan Antvelink van logistiek dienstverlener NedCargo aan zijn klanten. Antvelink’s vrees voor twee lastige laatste weken op de containerterminals is namelijk groot.

NedCargo is onder meer eigenaar van containerterminal Alpherium in Alphen aan de Rijn. Antvelink typeert 2017 als vervoerder van containers over het water dan ook als een bewogen jaar. ‘Op alle zeeterminals was het gehele jaar de afhandeling vaak en langdurig verstoord. De grote toestroom van containers, een groei van 10%, zorgt ervoor dat steeds vaker en langduriger de afhandeling verstoord is. De callsizes van de deepsea liners worden groter en zijn vaker uit het schema. Grote pieken aan containers en personeelstekorten zijn onder andere de oorzaak. Helaas kenmerken de laatste weken van 2017 wederom een verstoorde afhandeling, met congestie als gevolg. De komende twee weken zullen nog lastiger worden. Met twee kerstdagen en nieuwjaarsdag op doordeweekse dagen, zullen we meer containers moeten laden, vervoeren en lossen in minder dagen. Iedere verstoring van het schema zal grote service gevolgen hebben. Wij vragen u om zoveel mogelijk deze weken te mijden qua vervoer via de binnenvaart, tijdig te boeken en rekening te houden met grote vertragingen.’

Niet laden
Antvelink meldt voor zijn klanten gedurende deze weken alles in het werk te stellen om de containers te vervoeren, maar bij problemen het recht voor te behouden om de containers niet te laden. ‘Wij kunnen voor de komende weken geen 100% service te garanderen. De eerste weken van 2018 verwachten we ook nog veel naijl effecten van de feestdagen. Helaas zijn wij dan ook genoodzaakt om de congestietoeslag voorlopig ook in 2018 te handhaven.’

Verbeteren
Antvelink zegt ook in 2018 de service naar zijn klanten te willen verbeteren maar dit alleen gezamenlijk te kunnen doen met de klanten en de terminals. ‘Als Nedcargo zijn wij dan ook zowel direct als via de officiële kanalen in contact met alle partijen. Wij werken actief in de projecten Nextlogic, Congestieberaad en met de brancheorganisaties Linc, CBRB en TLN aan verbetering van de containerbinnenvaart. Wij werken ook actief aan dedicated schema’s, fixed window, minimum callsizes en speciale lijndiensten. Allemaal om de service op peil te houden en een efficiënte vervoer via de binnenvaart te garanderen.’
Ook collega Contargo meldt nog steeds veel last te hebben van congestie op de terminals in Rotterdam en Antwerpen. ‘Momenteel bedraagt de wachttijd voor onze binnenschepen in Antwerpen 24 tot 72 uur en in Rotterdam moet er gerekend worden op 12 tot 72 uur.’
Volgens de economen van het economisch bureau van de ING blijft de congestiedruk in de zeehavens ook in 2018 een belangrijk thema voor de binnenvaart. ‘Het lijkt paradoxaal, als er ergens nog capaciteit om te groeien is, dan is het op het water. Toch heeft de binnenvaart in de zeehavens ook wel last van filevorming door schaalvergroting en voorrang voor zeeschepen. In een jaar waarin de filedruk op de weg oploopt, is het belangrijk voor de concurrentiepositie op dit om te lossen.’

‘Fixed windows’
Om de congestie in de Rotterdamse haven aan te pakken, begint terminaloperator ECT in januari 2018 een pilot met zogenaamde ‘fixed windows’ voor binnenvaartschepen met grote call-sizes. De fixed windows zijn bedoeld voor barge operators die, zelfstandig of gezamenlijk, in staat zijn om met een grote hoeveelheid te lossen en te laden containers direct één van ECT-terminals aan te lopen. Voor barge operators die deze mogelijkheid niet hebben, blijft de reguliere werkwijze van kracht of er kan gekozen worden voor het Barge Transferium Maasvlakte.

Aan de drie maanden durende pilot doen HTS Intermodaal, de combinatie CCT Moerdijk, Barge Terminal Tilburg en de combinatie Contargo, Haeger & Schmidt, European Gateway Services mee. Bij een geslaagde pilot gaat ECT deze service aan de markt aanbieden onder een aantal voorwaarden, die in de pilot worden getest. Deze voorwaarden hebben, naast de grootte van de call-size, betrekking op het vaarschema in Rotterdam, het kunnen garanderen van vaste wekelijkse calls, punctualiteit en gegevensuitwisseling. Onderdeel van de pilot vormt ook de vraag of een meer commerciële relatie bijdraagt aan het verbeteren van de container binnenvaart.

Barge Transferium
Midden november maakte ECT al bekend met het Barge Transferium Maasvlakte te komen. Het Transferium ligt aan de Hartelhaven en moet extra service bieden aan barge operators, logistieke dienstverleners en verladers. Het idee is dat de planning van het Barge Transferium Maasvlakte via binnenvaartorganisatie LINc, in handen wordt gelegd van de barge operators zelf. Dit moet leiden tot een transparant aanvraagproces en een voorspelbare afhandeling. ECT is hierover inmiddels het overleg met LINc begonnen.
CEO Leo Ruijs van ECT zegt met de pilot ‘Fixed windows en het Barge Transferium Maasvlakte een volwassen klantrelatie aan te willen gaan met de containerbinnenvaart. ‘Hopelijk kunnen we deze pilot succesvol omzetten naar een nieuwe service.’