Meer samenwerken levert schipper twintig procent voordeel op

381

DEN HAAG Samenwerking in de markt kan de binnenvaartondernemer ongeveer vijftien tot twintig procent voordeel opleveren. Dat komt omdat door meer commerciële samenwerking tussen binnenvaartondernemingen in een aantal markten de rol van bevrachters kan worden overgenomen. Uit diverse statistische bronnen herleidde onderzoeksbureau Panteia de marges van de bevrachters.

Het is al verscheidene keren in onderzoeken gemeld; de binnenvaart moet meer samenwerken. Maandag stuurde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ‘Versterking van de marktstructuur in de binnenvaart’ van onderzoekbureau STC-Nestra en Maverick Advocaten naar de Tweede Kamer. Daaruit bleek nogmaals dat voor de binnenvaartsector noodzakelijk is om beter samen te werken. De minister roept de ondernemers in de binnenvaart dan ook op om commerciële samenwerkingsverbanden te zoeken en te zorgen voor meer stabiliteit voor de hele sector.

Inefficiënt
Volgens Wouter van der Geest van Panteia laat de binnenvaart door gebrekkige samenwerking een stuk inefficiënte dienstverlening in de markt toe. ‘Wanneer samenwerking zinvol is, kunnen vervoerders of verladers in de binnenvaart, of beiden, de thans bestaande marges van de bevrachter voor een deel overnemen. Globaal gezien ligt de besomming van een bevrachter zo’n 25 tot 35% hoger dan de bruto besomming voor de binnenvaartondernemer voor dezelfde reis. Samenwerkingsverbanden hanteren echter ook een marge, voor bijvoorbeeld het kantoorpersoneel. Hierbij kan men circa tien tot vijftien procent in rekening brengen aan kantoorkosten. Het verschil kan bij het samenwerkingsverband blijven hangen en zodoende terugvloeien naar de leden.’

Spotmarkt
Samenwerking levert niet in alle markten voordeel op. Samenwerken is vooral zinvol als er langdurig, met betrekkelijk constante volumes tussen dezelfde locaties vervoer plaatsvindt. In markten waar dit niet het geval is, is samenwerking minder zinvol. Dat geldt ook voor markten waar vervoerstromen niet goed kunnen worden gepland, bijvoorbeeld bij directe overlading vanuit zeeschepen waarvan de aankomst niet bekend is. De bevrachters in de binnenvaart blijven dus wel nodig om lading op de spotmarkt, zoals veel agribulk, bij elkaar te brengen.