Meer omzet en minder schepen voor havenregio Amsterdam

510

De havens van Amsterdam hebben vorig jaar 94 minder schepen ontvangen. De omzet van het verzelfstandigde Havenbedrijf Amsterdam steeg met drie procent tot 143,3 miljoen euro.  De winst steeg met acht procent tot ruim vijftig miljoen euro.

Het aantal schepen dat de havenregio (Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam) bezocht in 2013 bedroeg 7.596. Dat is een daling van ruim één procent ten opzichte van 2012 (7690), maar de gemiddelde grootte van de schepen nam toe. In totaal bezochten 137 zeecruises Amsterdam, tegenover 144 in 2012. De rivier-cruisemarkt steeg verder met een 1.483 bezoeken aan Amsterdam ten opzichte van 1.382 een jaar eerder. De verwachting is dat de groei aanhoudt en de resultaten over heel 2014 positief zijn.

Inkomsten
De twee belangrijkste inkomstenbronnen voor Havenbedrijf Amsterdam zijn havengeld en verhuur van terreinen. De inkomsten uit Meer omzet en minder schepen voor havenregio Amsterdamzeehavengeld bedroegen in 2013 bijna vijftig miljoen euro, de inkomsten uit binnenhavengeld ruim zes miljoen euro. Met bijna 75 miljoen droegen de inkomsten uit huur, erfpacht en kadegelden voor ruim 52% bij aan de totale omzet.

Op alle fronten groei
President-directeur Dertje Meijer typeert 2013 als een bijzonder jaar. ‘Het was het jaar van de verzelfstandiging van het havenbedrijf en bovendien economisch gezien een goed jaar voor de haven. De overslag in de Amsterdamse haven behaalde een record van 78,5 miljoen ton. Zeker gezien de lastige marktomstandigheden is dat een geweldig resultaat. Ook de stijging van de omzet met 3% is een resultaat waar we trots op zijn in het eerste jaar als verzelfstandigd havenbedrijf. Deze groei is te danken aan het Amsterdamse havenbedrijfsleven dat we daarvoor erkentelijk zijn. We kijken positief naar de toekomst, waarbij we veel mogelijkheden zien om in te spelen op de marktontwikkelingen en om samen te werken en te ondernemen met diverse partners.’

Havenbedrijf Amsterdam
De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2013 ruim 95 miljoen ton goederen over waarvan circa 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 59.000 mensen bij bedrijven in de haven of havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 26.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam NV heeft de ambitie een slimme haven te zijn door op een duurzame, innovatieve manier waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Als Port of partnerships  werkt het  Havenbedrijf Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad en regio. (Bron: Havenbedrijf Amsterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief