Meer lading per binnenvaart naar achterland Zeeuwse havens

523

Het achterlandvervoer vanuit de Zeeuwse havens gebeurt steeds vaker per binnenvaart. Uit de laatste modal split cijfers blijkt dat op dit moment 51% van het achterlandvervoer verloopt via de binnenvaart.

Zeeland Seaports heeft zich ten doel gesteld om bij het vervoer van en naar het achterland meer in te zetten op spoor, binnenvaart en kustvaart. Een en ander moet leiden tot een relatieve afname van het wegvervoer. Met de nieuwste cijfers lijken de inspanningen om de Meer lading per binnenvaart naar Zeeuwse achterlandZeeuwse havens aantrekkelijker te maken voor de binnenvaart (zoals nieuwe wachtsteigers, walstroom, wifi) vruchten af te werpen.

Uitdagingen

Zeeland Seaports geeft aam dat er de komende jaren nog genoeg uitdagingen zijn om tot een optimale modal split te komen. ‘Zo wordt er hard gewerkt aan het verder verbeteren van de achterlandverbindingen, zoals de bouw van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen en de aanleg van de Sluiskiltunnel. Samen met de bedrijven in en om de havengebieden probeert het havenbedrijf zelf ook initiatieven op het gebied van spoor, binnenvaart en kustvaart te ontwikkelen. Een van de meest recente initiatieven hiervoor is de lancering van de website www.intermodalplanner.eu. Met de online planner kunnen vervoerders deur tot deur bepalen welk combinaties van multimodaal transport van en naar de Zeeuwse havens mogelijk zijn.’

Goederenstromen

Zeeland Seaports is een van de weinige zeehavens in de Benelux die de modal split berekent aan de hand van alle goederenstromen. Veel havens beperken zich bij het bepalen van de modal split namelijk tot het containervervoer omdat containers makkelijker zijn te traceren en te meten dan de overige goederenstromen. (Bron: Zeeland Seaports)

Meer nieuws over Zeeland Seaports:
Zeeland Seaports introduceert online multimodale planner
Eén havenmanagementsysteem voor Gent en Zeeland Seaports
Zeeland Seaports in de rode cijfers

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief