Meer dan kwart van binnenvaart in overtreding bij controle

919

Bij een controle in het najaar van 2013 door de gezamenlijke handhavingspartners in de binnenvaart is gebleken dat 73 procent van de binnenvaartschippers voldoet aan de wettelijke eisen voor het vaartijdenboek, bemanningssterkte en tachograaf.

De handhavers controleerden 186 schepen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding is een boeterapport opgemaakt, dan wel een waarschuwing Meer dan kwart binnenvaart in overtreding bij controlegegeven. Bij 136 schepen werden geen overtredingen geconstateerd. Veertig schippers kregen een boeterapport, acht kregen een waarschuwing.

Onderbemand
De meeste boeterapporten werden gegeven voor overtredingen voor het onderbemand varen (14 keer) en varen met niet voldoende gekwalificeerd personeel (10 keer). Zeven schippers kregen een boeterapport voor het niet correct invullen van het vaartijdenboek, vijf konden geen geneeskundige verklaring laten zien, drie schippers vaarden in bloktijd zonder tachograaf en bij één schippers was het dienstboekje niet aanwezig.

Thema-actie
In 2012 is gestart met een grootschalige gezamenlijke controle. Zowel overdag als ‘s nachts is gecontroleerd op de naleving van de wet- en regelgeving voor het vaartijdenboek, bemanningssterkte en tachograaf. In 2013 is weer een thema-actie uitgevoerd. De inspecties zijn uitgevoerd door toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat (RWS) en de politie. (Bron: ILT)