Meer controle vaar- en rusttijden en reddingsvest in binnenvaart

833

Handhavers gaan in 2014 in de binnenvaart meer controleren op de naleving van de vaar- en rusttijden en bemanningssterkte en het dragen van reddingsvesten. De toezichthouders schrijven dat in het Toezichtplan Vervoer over Water 2014.

Op basis van de risicoanalyse uit 2013 gaan de handhavers extra aandacht geven aan de naleving van de vaar- en rusttijden en bemanningssterkte. ‘Oververmoeidheid is een belangrijk veiligheidsrisico op de vaarwegen. Naleving van de geldende vaar- en rusttijden krijgt om die reden extra aandacht in de handhaving. Ook gaan we meer controleren op het ‘Volledige markttransparantie niet wenselijk voor de binnenvaart’dragen van reddingsvesten. Uit de incidentcijfers blijkt dat het niet dragen van reddingsvesten regelmatig oorzaak is van ongevallen met dodelijke afloop. De diensten gaan daarom hierop letten tijdens de reguliere inspecties.’

Regionale controles
De handhavers hebben ook specifieke aandachtspunten benoemd voor de regio’s. Zo krijgt de schipper in de regio Rijnmond meer controle op de scheepsafvalstoffen. In de regio’s IJmond en Zuid-West wordt meer gecontroleerd op over de ijk varen. Vooral bij beunschepen. De regio Zuid-West gaat ook meer controleren op de uitluisterplicht en de voertaal.

De handhavers gaan in 2014 meer en vaker informatie met elkaar delen om schepen en bedrijven beter te kunnen selecteren voor inspectie en om trends en nieuwe risico’s te kunnen signaleren. Daarnaast gebruiken ze voor de operationele afstemming onder andere Inspectieview Binnenvaart om de inspectiehistorie van schepen in te kunnen zien en daarmee beter in te schatten welke schepen geïnspecteerd moeten worden.

Bovendien kiezen de partijen naast de reguliere handhaving ook voor andere toezichtvormen waaronder systeemtoezicht (toezicht op de processen bij binnenvaartbedrijven) en digitaal toezicht.

Convenanten
De ILT, Rijkswaterstaat en de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam willen de handhaving verleggen van individuele schepen naar de reders die de schepen exploiteren. In 2011 zijn convenanten afgesloten met vijf binnenvaartreders die een goed nalevingsmanagement(systeem) hebben en in staat zijn steeds te verbeteren. In 2012 en 2013 is het toezicht op deze convenanten doorontwikkeld en zijn audits bij de convenantbedrijven uitgevoerd. Daaruit zijn adviezen gekomen waarmee de bedrijven zichzelf verder kunnen verbeteren. In 2014 worden met meer goed presterende binnenvaartreders convenanten afgesloten. (Bron: ILT)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter