Oude verkeersscenario’s leiden tot onrendabele weginvesteringen

463

Het aanleggen van meer wegen is niet altijd nuttig en noodzakelijk. CE Delft concludeert in een onderzoek dat dit sterk afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen en dat deze niet altijd in beslissingen in voldoende mate worden meegenomen. Natuur- en milieuorganisaties vroegen CE Delft om de geldigheid van de scenario’s in de verkeersberekeningen te onderzoeken.

De scenario’s en verkeersprognoses waarop investeringen in het hoofdwegennet worden gebaseerd, zijn volgens de onderzoekers achterhaald en leiden tot onrendabele investeringen. ‘De huidige verkeersvraag is lager dan in de laagste scenario’s waarmee wordt gerekend. De huidige besluiten voor weguitbreidingen zijn gebaseerd op het hoge scenario, waardoor de investeringen ten onrechte een positief economisch effect lijken te hebben.

Onwaarschijnlijk
Om de nut en noodzaak van meer asfalt te kunnen berekenen bestaan er scenario’s met verschillende aannames voor  economisch groei, bevolkingsgroei, olieprijs en daarmee verkeersvolumes. ‘In een toekomst met hoge verkeersgroei kan de uitbreiding van snelwegen nodig zijn, maar in Meer asfalt is niet altijd nuttig en noodzakelijkeen toekomst met minder autoverkeer is dat vaak overbodig’, melden de onderzoekers. ‘Tegelijk laat de analyse zien dat zeker tot 2020 de scenario’s met hoge verkeersvolumes inmiddels zeer onwaarschijnlijk zijn. Hiermee is het voor veel projecten zeer onzeker of de baten hoger zijn dan de kosten.’

Nieuwe Werken
Volgens de onderzoekers worden ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken, ICT-toepassingen en een mogelijke verzadiging van de automobiliteit nu nog niet heel sterk meegenomen in de gebruikte verkeersmodellen en onderliggende scenario’s. ‘Bij projecten op plekken waar spoorvervoer een relatief groot aandeel heeft in de modal split en voor een significant deel van het verkeer een reëel alternatief kan zijn voor de auto, wordt dat ook maar beperkt meegenomen in de modellen. Bij projecten als het verbreden van stedelijke ringwegen kunnen daardoor de effecten van OV-beleid onderschat worden. Aangezien al deze trends tot minder wegverkeer zouden leiden, is er mogelijk sprake van een overschatting van de verwachte verkeersvolumes. Ook alle invloed van de vergrijzing is mogelijk niet volledig in de verkeersdata verwerkt, wat ook geldt voor het steeds hogere opleidingsniveau. Dit laatste effect zou juist tot hogere verkeersvolumes kunnen leiden.’ (Bron: CE Delft/Beeldbank RWS)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter