Meepraten over overnachtingsplaatsen Bergambacht

446

Rijkswaterstaat en de gemeente Bergambacht houden 16 mei een informatiebijeenkomst over een nieuwe overnachtingshaven in Bergambacht. Op de bijeenkomst lichten gemeente en RWS de studie naar de overnachtingshaven toe. Ook kunnen omwonenden, gebruikers en belangstellenden vragen stellen.

Meepraten over overnachtingsplaatsen BergambachtDe Beneden-Lek is onderdeel van het hoofdvaarwegennet voor het scheepvaartverkeer tussen Rotterdam en Amsterdam en wordt intensief gebruikt voor goederenvervoer over water. Net als vrachtwagenchauffeurs moeten binnenvaartschippers zich houden aan wettelijke rusttijden, zodat dit goederenvervoer zo veilig mogelijk gebeurt. Aan de rivier liggen daarom overnachtingsplaatsen waar de binnenvaartschippers mogen aanleggen. Op de Beneden-Lek is momenteel slechts één overnachtingsplaats voor binnenvaartschepen aanwezig.

Voor de aanleg van een overnachtingshaven voor schepen met meer dan 1350 ton laadvermogen is het maken van een Milieueffectrapport (MER) verplicht. Tegelijk met het opstellen van het MER wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen om de realisatie van de haven ruimtelijk te kunnen inpassen. Rijkswaterstaat en gemeente Bergambacht werken hierin samen en kijken wat de mogelijkheden zijn voor de inrichting van de overnachtingshaven Bergambacht.

De informatieavond begint donderdag 16 mei om 19.30 uur in Zalencentrum De Waard, Meidoornstraat 7 in Bergambacht.