Medische keuringen voor beroepschauffeurs via One Stop Center

519

Alle noodzakelijke rijbewijskeuringen zoveel mogelijk op één locatie en op één dag. Dat is de kern van de pilot ‘One Stop Center’ voor beroepschauffeurs. Met deze pilot onderzoeken VieCuriVitaal, het CBR en Gezond Transport of een ‘One Stop Center’ een goede manier is om te komen tot een sneller en transparanter keuringsproces bij de vernieuwing van het rijbewijs.

Medische keuringen voor beroepschauffeurs via One Stop CenterVieCuriVitaal biedt de mogelijkheid om in één dag alle benodigde rijbewijskeuringen te ondergaan. Vrachtwagen- of buschauffeurs maken telefonisch een afspraak met de bedrijfsarts van VieCuriVitaal. Deze stelt aan de hand van een telefonisch vraaggesprek over de medische achtergrond vast door welke specialisten zij moeten worden gekeurd.

Eén dag
De keuringen worden op één dag ingepland bij VieCuriVitaal in Venray. Dit betekent dat er binnen tien dagen na het telefonische vraaggesprek de benodigde onderzoeken kunnen worden gedaan en het rapport hiervan in huis is. Dit levert enorme tijdswinst op doordat er geen aparte afspraken op verschillende dagen voor keuringen bij verschillende specialisten nodig zijn. De eindbeoordeling van de rijgeschiktheid gebeurt door het CBR na ontvangst van het complete rapport. Na het afgeven van de Verklaring van geschiktheid door het CBR kan het rijbewijs bij de gemeente worden aangevraagd of verlengd.

Gezond Transport
De samenwerking tussen Gezond Transport en VieCuriVitaal betekent concreet dat in de regio Nijmegen/Eindhoven/Maastricht alle klanten van Gezond Transport de gelegenheid krijgen om hun uit te voeren rijbewijskeuringen in het ‘One Stop Center’ onder te brengen bij VieCuriVitaal. Uiteraard zijn ook chauffeurs buiten de regio welkom.

De pilot ‘One Stop Center’ loopt tot juli 2014. Daarna kunt u niet meer meedoen aan de pilot en verlopen rijbewijskeuringen weer op de reguliere manier. De uitkomsten van de pilot verwacht Gezond Transport deze zomer. Gezond Transport gebruikt deze uitkomsten om te besluiten of het zinvol is in de rest van Nederland meer van dit soort centra te openen, alles met het doel om de branche zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Op korte nodig?
Beroepschauffeurs die snel een medische keuring moeten ondergaan om hun rijbewijs te verlengen en bereid zijn hiervoor naar Venray te rijden, kunnen hierover contact opnemen met VieCuriVitaal, tel 0478-522777. Of met Gezond Transport, tel 0182 – 696183. (Bron: Gezond Transport)

Volg TotaalTrans op Twitter