Medewerkers distributiecentrum Intertoys ervaren hoge werkdruk

785

FNV Bondgenoten heeft in september een enquête over werkdruk uitgezet onder medewerkers van het DC van Intertoys in Waddinxveen. Uit de resultaten wordt duidelijk dat werkdruk een belangrijk thema op de werkvloer is. Ook blijkt dat werkdruk slecht bespreekbaar is bij Intertoys. De kaderleden van de vakbonden willen deze uitkomsten graag bespreken in een gesprek met hun directeur.

Medewerkers distributiecentrum Intertoys ervaren hoge werkdruk 43 DC-medewerkers hebben de enquête ingevuld. In de enquête zijn vragen gesteld over de werkdruk die medewerkers tijdens werktijd en aan het eind van hun werkdag ervaren. Een greep uit de resultaten:
● 86 % van de medewerkers heeft te veel werk te doen (35% altijd, 51% vaak).
● 67% van de medewerkers zegt zich te moeten haasten (30% altijd, 37% vaak).
● 51% van de medewerkers ervaart structureel problemen met de werkdruk (21% altijd, 30% vaak).
● 77% van de medewerkers zegt aan het eind van de dag het gevoel te hebben helemaal ‘op’ te zijn (35% altijd, 42% vaak).
● 41% vindt de werkdruk op sommige werkdagen te hoog, 49% vindt de werkdruk zelfs op de meeste werkdagen te hoog.

Top vijf oorzaken
Volgens de medewerkers zijn onderstaande de belangrijkste oorzaken van de te hoge werkdruk in het DC:
● Dit komt door fouten in de planning (67%)
● De norm ligt te hoog (49%)
● Slechte communicatie leidt tot werkdruk (47%)
● De cultuur van leidinggeven (30%)
● Intertoys investeert onvoldoende in kennis en opleiding van medewerkers (30%)

Slecht bespreekbaar

Uit de enquête blijkt verder dat werkdruk slecht bespreekbaar is bij Intertoys. Slechts 7% bespreekt dit met zijn leidinggevende, en 12% bespreekt dit in een werkoverleg met collega’s en leidinggevenden. Liefst 33% zegt dit wel eens aan te kaarten, maar weinig of geen gehoor te vinden. En nog eens 30% ervaart werkdruk, maar ziet zelfs helemaal geen mogelijkheden om dit bespreekbaar te maken. Dat zijn treurige resultaten, die Intertoys zelf ook zorgen zouden moeten baren.

Overwerk

Volgens de cao Gebra kan je niet verplicht worden om over te werken. Slechts 33% van de medewerkers zegt dat dit altijd gerespecteerd wordt door de leiding. Opvallend genoeg zegt 33% soms toch onder druk gezet te worden om over te werken, terwijl 14% dat zelfs vaak ervaart. Medewerkers geven desgevraagd aan onder druk te worden gezet om toch ‘vrijwillig’ over te werken. Alle resultaten van de enquête zijn te vinden in de bijlage.

In gesprek

Om werkdruk aan te kunnen pakken, is het eerst nodig dat het onderwerp bespreekbaar wordt. Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen een aantal werknemers en de directie. Dit gesprek vindt plaats naar aanleiding van (bredere) onvrede op de werkvloer. Voor de kaderleden van de vakbonden is dit een mooi podium om de resultaten van de werkdruk-enquête te bespreken. FNV Bondgenoten is benieuwd of de directie dan durft te erkennen dat werkdruk een thema is bij Intertoys. En of Intertoys bereid is om dit probleem echt aan te pakken? De bond ziet de uitkomsten van het gesprek graag tegemoet. (Bron: FNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief