Maximumsnelheid binnenvaart Lemmer-Delfzijl niet omhoog

892

De maximumsnelheid voor de binnenvaart tussen Lemmer en Kootstertille gaat niet opnieuw naar 12,5 kilometer per uur. Volgens minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is de verlaagde snelheid van zes kilometer per uur ter hoogte van kunstwerken nodig vanwege de veiligheid. Zij schrijft dit op Kamervragen van Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD).

RWS wil verplichte kopbesturing op vaarweg Lemmer-DelfzijlMet ingang van 1 januari dit jaar heeft het Rijk het eigendom en beheer van de vaarweg Lemmer Delfzijl en worden alle schadevaringen op het traject Lemmer-Delfzijl centraal geregistreerd. Sindsdien hebben er 33 schadevaringen plaatsgevonden, variërend van lichte ongevallen tot drie significante ongevallen. Dit gebeurde met verschillende type schepen zoals ‘droge lading’ schepen, tankers en duwstellen. Ook waren er verschillende combinaties van oorzaken zoals wind, communicatie, onoplettendheid, snelheid en zicht.

Schadevaringen

Er zijn volgens Schultz op het traject Lemmer-Delfzijl om verschillende redenen snelheid beperkende maatregelen ingesteld. ‘Op het Prinses Margrietkanaal is deze beperking opgelegd naar aanleiding van de frequentere schadevaringen sinds 1 januari 2014, waardoor forse schade is ontstaan aan de brug bij Kootstertille en de brug bij Oude Schouw. Door het verlagen van de snelheid zal zowel de kans als het effect van schadevaringen in de vaarweg kleiner zijn en wordt het risico beter beheersbaar.’

Weinig ruimte

Er is ook tot deze maatregel besloten, omdat bij de betreffende bruggen de grote binnenvaartschepen vanuit beide richtingen gebruik maken van de vaste overspanning. ‘Het beweegbare gedeelte biedt niet veel ruimte om deze grote schepen te laten passeren. Om de scheepvaart in goede banen te leiden en om schade te voorkomen, is hier voor deze maatregel gekozen. Op het Van Starkenborghkanaal zijn deze beperkingen opgelegd in verband met de veiligheid, omdat er aan de vaarweg wordt gewerkt. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, zijn de reguliere snelheden weer van toepassing. De snelheid op het traject zal voorlopig niet worden verhoogd naar 12,5 km per uur. Wel ben ik in overleg met de Vereniging Schuttevaer, de landelijke eenheid politie en andere partners over het effect van de snelheidsbeperkende maatregelen op de manoeuvreerbaarheid van klasse Va schepen.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief