Matrozen uit Roemenië en Tsjechië aan de slag op de Rijn

673

STRAATSBURG – Matrozen van de schippersschool in het Tsjechische Děčín en van de Roemeense CERONAV-school, kunnen van 1 december 2015 op de Rijn als matroos aan de slag. Katarína Koleničková, hoofd van de binnenvaartafdeling van het Tsjechische ministerie van Vervoer, en Viorel Olea, van het Roemeense ministerie van Vervoer tekenden hiervoor samen met de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een overeenkomst.

Matrozen uit Tsjechië en Roemenië kunnen aan de slag op de RijnVoor de leerlingen van de schippersschool in Děčín in Tsjechië geldt de wederzijdse erkenning voor de opleidingen die in september 2014 of daarna van start zijn gegaan. Voor de matrozen die de opleiding van september 2009 tot en met augustus 2014 hebben gevolgd, geldt de erkenning voor zover zij een vaartijd van ten minste 180 dagen kunnen aantonen. Tsjechië had de matrozenopleidingen van de Rijnoeverstaten al eerder erkend.

Vanaf dezelfde datum kunnen ook de matrozen die vanaf januari 2015 de opleiding aan de CERONAV-school in Roemenië hebben gevolgd en ten minste achttien jaar zijn, op de Rijn als matroos aan de slag kunnen gaan.

‘Praktijk onontbeerlijk’

Aan de hand van de competentietabellen van PLATINA is een vergelijking gemaakt tussen de erkende scholen van de CCR-lidstaten en de schippersscholen in Děčín en CERONAV. ‘Daarbij is vastgesteld dat de beroepsvaardigheden die in deze scholen worden opgedaan, equivalent zijn aan die van de Rijnoeverstaten, zodat deze twee pilots met succes konden worden afgerond. Het bevestigt tevens dat een benadering die gebaseerd is op de vaardigheden die nodig zijn om het beroep van matroos uit te oefenen, zinvol is. Er is met klem op gewezen dat ervaring in de praktijk onontbeerlijk is en de cursussen daarom voortaan minstens negentig dagen vaartijd omvatten.’

Afronding

Deze erkenningen vormen de afronding van het proces van wederzijdse erkenningen van vaarbewijzen en dienstboekjes dat de afgelopen jaren door de CCR en zeven waarnemersstaten bij de CCR op gang werd gebracht (Bulgarije, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië). Het proces vormt een belangrijke stap om de toegang tot de arbeidsmarkt in de binnenvaart te vergemakkelijken. (Bron: CCR)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief