Maritieme sector komt de wereldwijde crisis krachtig door

584

In 2012 zijn er in de maritieme cluster 3.500 arbeidsplaatsen bijgekomen, in vergelijking met 2011, een groei van 1,7%. De productiewaarde en toegevoegde waarde stegen, ten opzichte van 2011, beide met respectievelijk € 1,5 miljard (4%) en € 700 miljoen (4%). Hiermee deed de maritieme sector het beduidend beter dan de Nederlandse economie, waarin de werkgelegenheid en het Bruto Binnenlands Product daalde.

Deze cijfers komen uit de Maritieme Monitor 2013, De Nederlandse Maritieme Cluster. Minister Kamp (Economische Zaken) ontving maandagochtend het eerste exemplaar uit handen van de voorzitter van Nederland Maritiem Land, Arie Kraaijeveld.

Belangrijke spil
Ten opzichte van de landelijke economie heeft de maritieme sector in 2012 bovengemiddelde resultaten gerealiseerd. Het aantal banen en toegevoegde waarde zijn in dat jaar toegenomen en tonen positieve cijfers. De twaalf sectoren waaronder: zee- en binnenvaart, scheepsbouw, offshore, waterbouw en havens, realiseerden in 2012 een totale Opdracht van 2,7 miljard euro voor SBM Offshoretoegevoegde waarde van ruim € 16 miljard, dat is 3% van het Bruto Nationaal Product en een productiewaarde van ruim 36 miljard. In 2012 bood de sector werk aan 194.000 personen, 2% van de totale werkgelegenheid. Arie Kraaijeveld: ‘De maritieme sector is een belangrijke spil in de economie door unieke ligging, toonaangevende samenwerkende bedrijven en toenemend clusterdenken”.

Over een langere periode bekeken (2006-2012) was de sterkste toename van werkzame personen in de waterbouw, gevolgd door de offshore, havens, maritieme dienstverlening en maritieme toeleveranciers. De werkgelegenheid in de zeevaart, scheepsbouw, marine, visserij en watersport industrie daalde, die van de binnenvaart bleef stabiel. ‘De maritieme sector is een stabiele werkgever en biedt een groeiend arbeidsmarktperspectief aan jongeren. Dat maakt dat jongeren die voor een opleiding in het maritieme domein kiezen, een zekere toekomst tegemoet gaan.’

Innovatie en toekomst
Om de concurrentiepositie te kunnen verstevigen moet de sector blijven innoveren. Er moet worden ingezet op het ontwikkelen van schone schepen, winnen op zee, slim en veilig varen en betere integratie van de sector in de logistieke keten. ‘Ondanks de recessie verstevigde de Nederlandse maritieme sector in 2012 haar positie in de internationale top’, zei minister Kamp. ‘Dat is goed voor het groei- en verdienvermogen van Nederland. Door de vernieuwing en samenwerking die uw sector kenmerkt, draagt de maritieme sector bovendien bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals schoner transport en energiezekerheid. De maritieme sector is daarmee een boegbeeld van innovatief en ambitieus ondernemerschap.’

Offshore
Het belang van de offshore industrie voor de sector is toegenomen en levert hierdoor spin-off voor aanpalende sectoren. Voor de toekomst blijven de offshore activiteiten belangrijk voor de totale maritieme sector. Naast het wereldwijd kunnen leveren van de meest geavanceerde schepen en kennis t.b.v. de Olie- en Gaswinning, om in de mondiaal groeiende energiebehoefte te kunnen voorzien, zal ook de toonaangevende positie van Nederlandse bedrijven op het vlak van ontwikkeling, winning en distributie van windenergie op zee de komende jaren verder worden versterkt.

Thermometer
De maritieme Monitor is een jaarlijkse thermometer, die meet hoe de 12.000 bedrijven in de sector ervoor staan. Er is niet alleen gekeken naar economische kracht, maar ook naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit jaar heeft er voor het eerst afstemming tussen de Havenmonitor, van de Erasmus Universiteit en de Maritieme Monitor plaatsgevonden. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de studie uitgevoerd. (Bron: Nederland Maritiem Land)

Volg TotaalTrans op Twitter