Mansveld wil meer Europees goederenvervoer per trein

492

Meer Europese samenwerking en gezamenlijke actie zijn nodig om het volle potentieel van goederenvervoer over het spoor te gebruiken. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) roept andere Europese landen op om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan.

‘Goederenvervoer over het spoor is snel, veilig en efficiënt’, zei Mansveld op de conferentie over Europese spoorcorridors in Gent. ‘We moeten samen werken aan goede en soepele verbindingen over de grens, belemmeringen wegnemen en snel overal het standaard Europese veiligheidssysteem ERTMS bouwen.’

mansveldOne stop shop
De conferentie markeert de start van intensievere Europese samenwerking op het gebied van spoorgoederenvervoer en van de zogenaamde one stop shop. Dat is één loket waar spoorvervoerders een internationale goederenreis kunnen plannen. Daardoor ontstaat minder oponthoud bij het vervoeren van vracht binnen Europa. Voorheen moesten vervoerders zo’n reis bij de afzonderlijke spoorbeheerders van verschillende landen regelen.

Internationale corridors
Voor de verdere groei van het spoorgoederenvervoer zijn internationale spoorgoederencorridors essentieel. De one stop shops bieden hun diensten aan op deze routes die belangrijke handelsplekken in Europa met elkaar verbinden. De eerste twee grote railcorridors van Europa, tussen Rotterdam en Genua, en Rotterdam, Lyon en Basel, zijn onlangs in gebruik genomen. Op korte termijn staan er nog drie gepland. De Europese ministers zijn overeengekomen dat ERTMS op de gehele Rotterdam-Genua-corridor uiterlijk in 2018 is ingevoerd.

Essentieel
‘Duurzaam vervoer is essentieel voor de toekomst van onze economie’, meldt Mansveld. ‘Met betere verbindingen tussen onze landen en het weghalen van barrières vergroten we de economische kansen die er liggen: door de railcorridors is je vracht eerder vanuit Antwerpen in Basel, vervoer je goederen snel van Hamburg naar Palermo en kan een trein in één keer door van Rotterdam naar Genua.’

Mansveld benadrukt dat bij de ontwikkeling van het Europese spoorgoederenvervoer rekening moet worden gehouden met de mensen die in de buurt van het spoor wonen. Tegelijkertijd met de groei van goederenvervoer over het spoor moet ook samengewerkt worden aan geluidsreductie. Op de corridor Rotterdam-Genua worden vervoerders bijvoorbeeld gestimuleerd hun remblokken aan te passen, om zo geluidsoverlast bij de bron aan te pakken. (Bron: Ministerie I&M)

Volg TotaalTrans op Twitter