Mansveld: ‘Uitstel besluit over goederenspoor Oost-Nederland’

522

Staatssecretaris Mansveld stelt het besluit over de Goederenroute Oost-Nederland over het spoor uit. Manveld wil voor een goede afweging nog een extra consultatieronde voor belanghebbenden inlassen.

‘Bij het nemen van een besluit over de voorkeursvariant, na een aantal jaren studeren op verschillende varianten, speelt enerzijds de wens vanuit belanghebbenden, met name omwonenden, om duidelijkheid te krijgen of er gekozen wordt voor een variant die impact kan hebben op hun leefomgeving’, schrijft Mansveld aan de vaste Mansveld onderzoekt mogelijkheden Calandbrugcommissie voor Infrastructuur en Milieu. ‘De ombudsman heeft recent nog het belang benadrukt om belanghebbende burgers bij dergelijke besluitvormingstrajecten niet te lang in onzekerheid te laten.’

Op de hoogte stellen
Anderzijds vindt Mansveld het vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid wenselijk om belanghebbenden optimaal de mogelijkheid te bieden om zich op de hoogte te stellen van de beschikbare informatie en hun reactie daarop te kunnen geven. ‘Bij een aanvulling op het MER is het niet gebruikelijk dat belanghebbenden na een eerdere inspraak- of consultatieronde een extra mogelijkheid krijgen hun reactie te geven. Gezien echter de reacties vanuit de Tweede Kamer, de behoeften die zijn geuit door belanghebbenden en het belang dat ik hecht aan het adequaat informeren van belanghebbenden heb ik er voor gekozen een extra consultatieronde in te richten. Dit betekent dat ik, in tegenstelling tot hetgeen ik eerder heb gemeld, na het gereed komen van de Aanvulling op het MER 1e fase voor de Goederenroute Oost-Nederland niet gelijk  overga tot besluitvorming.’

Mansveld denkt de Kamer voor 1 juni 2014 te kunnen informeren over haar besluit.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter