Mansveld ontkent wildgroei aan gemeentelijke milieuzones

596

DEN HAAG – Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu ontkent dat er een wildgroei van verschillende gemeentelijke regimes qua milieuzones aan het ontstaan is, waardoor ondernemers straks per gemeente een nieuw wagenpark moeten aanschaffen en per gemeente verkeersexamens moeten doen om de verschillende regels en verkeersborden überhaupt nog te begrijpen.

Schultz en Mansveld investeren miljarden in infrastructuurDe Tweede Kamerleden Barbara Visser en Remco Dijkstra (beiden VVD) stelden Kamervragen over de uitbreiding van de gemeentelijke milieuzones in onder meer Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Regels

Volgens Mansveld zijn de milieuzones gebonden aan het wettelijke kader van het Reglement Verkeersborden en Verkeersregels. ‘Daarin is het toegangsregime geregeld voor de milieuzone. Deze regels worden afgestemd in een landelijk overleg tussen gemeenten, bedrijfsleven en het Rijk. De milieuzones verschillen alleen in de categorieën van voertuigen waarop de gemeente de milieuzone van toepassing verklaart. In de dertien gemeenten met een milieuzone vrachtverkeer geldt een uniform toegangsregime dat is vastgelegd in een convenant tussen de betrokken partijen. Transportbedrijven kennen deze afspraken.’

Proefprojecten

De Kamerleden wilden van Mansveld weten hoe de voornemens van Rotterdam en Amsterdam zich verhoudt tot de afspraken in de recent ondertekende Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie (ZES). Volgens de staatssecretaris is het doel van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek om op langere termijn toe te groeien naar de vermindering van energiegebruik van voertuigen in de steden via betere benutting van de weg, slimmere logistieke concepten en het naar nul-emissie terug brengen van voertuigen. ‘Hierbij wordt niet uitgegaan van verboden, maar van voordelen binnen de zones voor partijen die bijvoorbeeld al heel snel gaan rijden met hybride of elektrische voertuigen. Zoals in de landelijke Green Deal is afgesproken, is het aan de lokale overheden om hier de komende jaren lokaal invulling aan te geven in proefprojecten (zogeheten living labs), waarin ervaring wordt opgedaan met innovatieve technologieën. De genoemde brancheverenigingen zijn deelnemer in de Green Deal en kunnen derhalve aanschuiven bij lokale initiatieven en meedenken. In goed overleg zal gekeken worden hoe het pad naar Zero Emissie Stadslogistiek kan worden vormgegeven.’ (Bron: Tweede Kamer)

Meer over de gemeentelijke milieuzones:
‘Uitbreiding milieuzone Amsterdam in strijd met afspraak’
Rotterdam wil milieuzone vrachtverkeer uitbreiden
Boete overtreden milieuzone vrachtverkeer naar 230 euro

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief