Mansveld moet huiswerk MER spoor Zutphen-Hengelo overdoen

679

‘Milieu-informatie ontoegankelijk en niet compleet’. Dat is de conclusie van de Milieueffectrapportage van staatssecretaris Mansveld over het spoortracé tussen Zutphen en Hengelo. Volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn onderscheidende milieueffecten van tracés niet zichtbaar. Ook ontbreekt informatie over het risico dat groepen mensen lopen bij een ongeval op het spoor. De Commissie voor de m.e.r. adviseert deze tekortkomingen te herstellen en daarna te besluiten.

Mansveld onderzoekt mogelijkheden CalandbrugHet Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) maakt in de Randstad ruimte voor personenvervoer door goederenvervoer te laten rijden over de Betuweroute en door Oost-Nederland. De beoogde route door Oost-Nederland loopt van Elst (aansluiting Betuweroute) via Arnhem, Zutphen en Hengelo naar Oldenzaal (grensovergang naar Duitsland).

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu neemt in het najaar een besluit over het tracé tussen Zutphen en Hengelo, hiervoor is een MER 1e fase opgesteld. Later zal in een MER 2e fase het gehele traject Elst–Oldenzaal (Duitse grens) onderzocht worden. Op verzoek van de staatssecretaris toetste de Commissie de inhoud van het MER 1e fase.

Oordeel over het milieueffectrapport
Het MER is ontoegankelijk en moeilijk te begrijpen. De Commissie is van oordeel dat dit niet past bij een ingrijpend project zoals een nieuwe route voor goederenvervoer over spoor en de weerstand die het project in de omgeving oproept.

In het MER zijn onderscheidende milieueffecten van tracés niet zichtbaar. Soms is informatie niet compleet. Bijvoorbeeld:
– milieuscores lijken ‘neutraal’. Dit wordt veroorzaakt doordat positieve en negatieve milieueffecten langs een tracé tegen elkaar zijn weggestreept;
– het risico bij vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (externe veiligheid) verschilt per tracé. Risico’s zijn echter voor alle tracés ‘neutraal’ beoordeeld omdat aan wettelijke eisen wordt voldaan. Informatie over het risico dat groepen mensen lopen bij een ongeval ontbreekt;
– de geluidsbelasting neemt toe vanwege nieuwe goederentreinen en toch scoren alle tracés ‘neutraal’ tot ‘positief’. Dit komt doordat positieve effecten van geluidsmaatregelen die toch al genomen moeten worden (omdat de huidige geluidsbelasting al te hoog is) zijn meegeteld in de score.

Door deze tekortkomingen is een goede vergelijking van de tracés niet mogelijk. Deze informatie is wel noodzakelijk om een goed onderbouwde afweging te kunnen maken. De Commissie adviseert de geconstateerde tekortkomingen te herstellen in een aanvulling op het MER en daarna te besluiten.

Commissie voor de m.e.r.
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; zij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief.