Management en investeerder kopen aandelen Vos Logistics

556

OSS – De directie van Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics heeft samen met Scheybeeck Investments alle aandelen van Vos Logistics overgenomen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurde de management buy-out goed, de vakbonden zijn geïnformeerd en de ondernemingsraad bracht een positief advies uit.

Vos Logistics maakt 800.000 euro verliesDe nieuwe aandeelhouders gaan verder investeren in een meerjarenstrategie. Ze worden daarbij gesteund door Delta Lloyd Mezzanine Fund met een langjarige achtergestelde lening. Zo wordt het eigen vermogen versterkt met € 52,5 miljoen.

Voor de komende jaren is de strategie van Vos Logistics gericht op:
– het optimaliseren van goederenstromen om -samen met klanten- tot schone en efficiënte logistieke en transportoplossingen te komen;
– verdere kostenoptimalisatie van internationale transportnetwerken voor verpakte goederen en droge bulk;
– gecontroleerde groei in klant specifieke logistieke dienstverlening, zowel autonoom als door selectieve acquisities.

Meer winst

Voor Vos Logistics is 2014 een beter jaar dan 2013. Toen maakte Vos Logistics nog 800.000 euro verlies. ‘De opgaande lijn uit de tweede helft van 2013 werd in 2014 verder voortgezet. Met name Cargo en Logistic Services hebben beter gepresteerd. Vos Logistics heeft in 2014 flink geïnvesteerd in verdere versterking van de onderneming. Zo zijn 15.000 uren besteed aan opleiding en training van medewerkers en zijn 120 nieuwe trucks en 275 nieuwe laadeenheden ingestroomd. Daarnaast werd een nieuw duurzaam distributiecentrum in Oss met een opslagcapaciteit van 25.000 m2 in gebruik genomen. Vos Logistics zal 2014 winstgevend afsluiten bij een licht hogere omzet en met een positieve operationele kasstroom.’ (Bron: Vos Logistics)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief