MAN maakt meer winst, maar minder omzet en gaat bezuinigen

430

LEUSDEN – Het Duitse concern MAN heeft de winst vorig jaar met 24 procent zien stijgen van 309 tot 384 miljoen euro. De omzet daalde met tien procent tot 14,3 miljard euro. Zowel bij Commercial Vehicles als bij Power Engineering was sprake van een daling.

winstman2In verband met de moeilijke marktomstandigheden heeft MAN besloten tot verdergaande maatregelen om de efficiency te verbeteren en kosten te besparen. Eerder ingezette kostenbesparingen werpen hun vruchten al af. Ook een intensivering van de samenwerking met de Volkswagen Groep levert naar verwachting extra synergievoordelen op.

Omzetten

De stijgende winst was vooral toe te schrijven aan de sterke winstverbetering op het gebied van grote motoren en machines. De sterke positie op de Europese markt bood tegenwicht voor de terugval in Brazilië en Rusland.
MAN Truck & Bus was goed voor een omzet van 8,4 miljard euro (-9%). MAN Latin America noteerde een omzet van 2,3 miljard euro (-24%). Bij MAN Diesel & Turbo daalde de omzet met 3% tot 3,3 miljard euro. Bedrijfsonderdeel Renk evenaarde het omzetniveau van 2013 (480 miljoen euro). De totale orderintake van de MAN Groep kwam in 2014 uit op 15,3 miljard euro (-5%). De orderintake van Commercial Vehicles daalde met 9% tot 11,4 miljard euro. Bij het onderdeel grote motoren, turbomachines en transmissies bleef de orderintake vrijwel ongewijzigd (3,9 miljard euro).

Lichte stijging winst

Ondanks omzetdalingen en een verminderde orderintake steeg de operationele winst van de MAN Groep van 309 miljoen euro (2013) tot 384 miljoen euro. In 2013 werd de winst van Power Engineering nog beïnvloed door zeer hoge reserveringen voor een nog niet afgeronde krachtcentrale. In 2014 behaalde dit bedrijfsonderdeel een winst van 278 miljoen euro (+25 miljoen euro). MAN Diesel en Turbo droeg 206 miljoen euro bij en Renk genereerde 72 miljoen euro winst. Door omzetdalingen daalde het operationele resultaat van Commercial Vehicles tot 221 miljoen euro. MAN Truck & Bus was in 2014 goed voor een winst voor belastingen van 152 miljoen euro. MAN Latin America behaalde een winst van 65 miljoen euro. Alles bij elkaar steeg het operationele rendement van 1,9% in 2013 tot 2,7%.

MAN maakt meer winst, minder omzet en gaat bezuinigenOpmerkingen

Georg Pachta-Reyhofen, CEO van MAN, zegt het volgende over de jaarcijfers: ‘Thuismarkt Europa is en blijft een sterk anker. MAN is hier de nummer twee op de markt voor Bedrijfswagens. Power Engineering heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bedrijfsresultaten. MAN volgt een strategie van internationale én winstgevende groei. Opkomende economieën spelen daarbij een belangrijke rol. Hier ziet MAN groeikansen op lange termijn. Europa is en blijft echter de ruggengraat. Ondanks slechte omstandigheden in vooral Rusland en Brazilië zijn de resultaten over 2014 daardoor toch tevredenstellend.’

Daling

MAN verwacht voor 2015 een lichte daling in de verkoop van bedrijfswagens. Ook het operationele resultaat en de winst zullen daardoor een lichte teruggang laten zien. Bij Power Engineering wordt een iets lagere orderintake verwacht. De omzet stijgt naar verwachting licht en dat geldt tevens voor de operationele winst en het operationele resultaat. In stagnerende markten blijft de toenemende concurrentie de resultaten negatief beïnvloeden. MAN Power Engineering gaat daarom uit van een operationeel rendement dat in enkele cijfers wordt geschreven. De MAN Groep als geheel verwacht voor 2015 een omzet, een winst en een operationeel rendement op het niveau van 2014.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief