Maersk Line verbaasd over ‘frisse blik’ vakbonden

784

Maersk Line heeft haar werknemers laten weten overrompeld te zijn door het commentaar van de vakbonden FNV en CNV op het huidige Maersk-systeem voor loonsverhogingen. Het huidige systeem kwam immers ooit met goedvinden van de bonden tot stand. Toch willen de bonden verder onderhandelen over het systeem.

Maersk Line verbaast over frisse blik vakbondenHet systeem voor toekenning van loonsverhogingen pakt volgens de vakbonden zo uit, dat de loonstijging van (veel) werknemers kleiner is dan wanneer bij Maersk Line een meer gebruikelijk systeem van functieschalen en loonstijgingen zou zijn gehanteerd. De bonden bepleiten daarom een aanpassing van het systeem bij Maersk Line om te komen tot een situatie waarin alle werknemers jaarlijks een loonsverhoging krijgen die min of meer gelijke trede houdt met de prijsstijgingen waarmee zij te maken hebben.

Frisse blik
Dat de bonden het systeem eerst goedkeurden, wil volgens de niet zeggen dat er nu geen commentaar op kan zijn. ‘Er zitten nu twee nieuwe onderhandelaars namens de bonden die het systeem met een frisse blik hebben beoordeeld en hun conclusies hebben getrokken’, schrijven onderhandelaars Tjeerd Orie van CNV Vakmensen en Joost van der Lecq van FNV Bondgenoten. ‘Een systeem ongewijzigd in stand houden omdat het nu eenmaal is afgesproken, terwijl het voor werknemers niet goed uitpakt, vinden wij geen goed idee. We hebben de werkgever de kans gegeven ons duidelijk te maken dat onze conclusies niet of niet helemaal kloppen. Misschien dat de werkgever daar tijdens de volgende cao-ronde op terugkomt.’

Pensioenen
Het tweede onderwerp in deze onderhandelingen is de pensioenregeling. ‘Maersk Line moet steeds meer betalen voor de pensioenregeling. Maersk Line zoekt een oplossing om Maersk Line verbaast over frisse blik vakbondenvoor hetzelfde geld een betere pensioenregeling te kunnen garanderen. Maar wat is beter? En is het reëel om niet meer geld aan de pensioenen van werknemers te willen besteden? Om een betrouwbaar overzicht te krijgen van de opties die er zijn, hebben de bonden een eigen pensioendeskundige gevraagd mee te denken. Als die opties er zijn, dan kan het gesprek tussen de werkgever en de bonden plaatsvinden over welke keuze gemaakt zou moeten worden en hoe de eventuele extra kosten betaald moeten worden. Dat laatste is een kwestie van onderhandelen.’

Proces
De onderhandelingen begonnen 5 juni. De tweede ronde vond plaats op 20 juni. ‘Door de vakantieperiode en ongelukkigerwijs aansluitende (en niet samenvallende) vakanties van de betrokken onderhandelaars, duurt het tot 9 september voordat de onderhandelingen kunnen worden voortgezet. Doordat de afspraken met betrekking tot een gezamenlijke analyse van de pensioenproblematiek tijdens de vorige cao-periode niet zijn uitgevoerd, is nu ook wat extra tijd nodig om afspraken te kunnen maken over de pensioenregeling in de toekomst.’

twitter