Maasvlakte 2 € 150 miljoen goedkoper dan geraamd

650

De aanleg van Maasvlakte 2 is 150 miljoen euro voordeliger uitgevallen dan geraamd. Dit blijkt nu de aanleg grotendeels gereed is. Dat zegt Hans Smits als president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam vandaag bij de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte. Een vloot van zo’n 25 schepen, variërend van klassieke driemasters tot een modern containerschip, vaart vandaag officieel als eerste via het Yangtzekanaal naar Maasvlakte 2.

Maasvlakte 2 € 150 miljoen goedkoper dan geraamd In 2006 was geraamd dat voor de eerste fase van Maasvlakte 2 een bedrag van € 1,7 miljard uitgegeven zou worden. Daar bovenop werd, zoals gebruikelijk bij dit soort projecten, vanwege de complexiteit en omvang, een soort ‘post onvoorzien’ geraamd: een extra bedrag van € 200 miljoen voor grote tegenvallers en afwijkingen van het oorspronkelijke plan, zogenoemde scope-uitbreidingen. Het budget kwam daarmee op € 1,9 miljard. Het ziet er nu naar uit dat de eerste fase € 1,55 miljard kost.

Combinatie van redenen
Er zijn volgens het havenbedrijf verschillende redenen waarom de aanleg tot op dit moment voorspoedig is verlopen en de kosten in de hand gehouden zijn, terwijl op kwaliteit niet is ingeleverd. ‘Om te beginnen is het project grondig voorbereid, zodat zich tijdens de uitvoering nauwelijks onverwachte zaken voordeden. Mede daardoor was er ook bijna geen vertraging als gevolg van juridische procedures. Er zijn geschikte contractvormen met de verschillende aannemers gezocht, inclusief afspraken om optimalisaties na afsluiting van het contract mogelijk te maken. Een belangrijk voorbeeld van een optimalisatie is het ontwerp van de harde zeewering. De nu gebouwde zeewering heeft een halfopen blokkendam en een keienstrand. Het oorspronkelijke ontwerp was een massieve dijk.  Daardoor wordt bespaard op aanleg- en onderhoudskosten, zonder in te leveren op veiligheid. Een andere optimalisatie was de tijdelijke koelwateruitlaat van de E.ON-centrale. Een relatief dure constructie werd vervangen door een smal kanaaltje naar de Yangtzehaven.’

‘Ook een doordachte risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemers was onderdeel van de contracten. Zo was bijvoorbeeld al het wegspoelen van zand als gevolg van stormen het risico van de aannemer. Alleen zandverlies als gevolg van een storm met golven hoger dan 6,75 m gedurende meer dan 3 uur was voor rekening van het Havenbedrijf. Zo’n storm doet zich gemiddeld eens per 10 jaar voor. Hier hielp het weer een handje, want zo’n zware storm was er de afgelopen jaren niet.’

Vasthouden
Daarnaast zijn kostenoverschrijdingen voorkomen door steeds zoveel mogelijk vast te houden aan de oorspronkelijke scope van het project. ‘De grootste uitbreiding van de scope tijdens de loop van het project betreft het verhogen van het beveiligingsniveau van het spoor waardoor de spoorlijn beter benut kan worden.’
Maasvlakte 2 € 150 miljoen goedkoper dan geraamdDe aanbestedingen van infrastructuur om Maasvlakte 2 op het bestaande havengebied aan te sluiten vonden vanaf 2010 plaats. De marktomstandigheden waren in deze periode dusdanig dat projecten gunstiger konden worden aanbesteed dan in 2006 geraamd. Doordat alle belangrijke mijlpalen in de planning steeds gehaald werden, vonden geen domino-effecten plaats in de planning en worden ook de kosten voor begeleiding van het bouwproject in de hand gehouden. De goede samenwerking tussen aannemerscombinatie PUMA, andere aannemers en het Havenbedrijf heeft daar ook aan bijgedragen.

De tegenvallers waar rekening mee werd gehouden bij het opnemen van de post van € 200 miljoen hebben zich niet voorgedaan. Zo was er geen uitstel of vertraging door bijvoorbeeld lange juridische procedures en zijn de kosten niet opgelopen door een extreem hoge inflatie of door substantiële veranderingen in de omvang van het project: Maasvlakte 2 is vrijwel exact aangelegd zoals in 2006-2007 bedacht.

Het grootste nog openstaande risico zijn eventuele extra kosten voor het onderhoud van de zeewering als gevolg van onvoorziene veranderingen in de stroming. Deze kosten zijn de eerste tien jaar voor rekening van het Havenbedrijf.