‘Maak vrij baan voor LZV’

499

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het Europees Parlement op om grensoverschrijdende ritten van langere en zwaardere vrachtwagens mogelijk te maken. Door de inzet van zogeheten ecocombi’s kan met inzet van minder middelen meer lading worden vervoerd. Gebruik van grotere vrachtauto’s is dus efficiënt en energiezuinig. Het toestaan van internationale ritten met deze vrachtauto’s is daarom niet alleen goed voor de economie, maar ook voor het milieu en het klimaat.

Momenteel is het zo dat zelfs wanneer een vrachtwagen die langer is dan 18,75 meter (de maximaal in alle lidstaten toegestane lengte) voldoet aan alle eisen die in de twee betreffende lidstaten gelden, deze wagen de grens ‘Maak vrij baan voor LZV in Europa’niet over mag. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het vervoer van Nederlandse bloemen naar de bloemenveiling in Herongen, vlak over de grens bij Venlo. Een Nederlandse ecocombi met bloemen mag de grens niet over, ook niet wanneer de vrachtwagen vrachtauto aan alle lokaal geldende eisen voldoet.

Onveilig
Een veelgehoord bezwaar is dat grotere vrachtwagens tot onveiligere situaties leiden. In Nederland en Scandinavië worden de grotere vrachtauto’s sinds enkele jaren toegestaan op vooraf aangewezen trajecten. De verlengde vrachtwagens komen stedelijke gebieden of 30-kilometerzones niet in. Door het aanwijzen van de toegelaten routes en de verplichting voor chauffeurs om een extra certificaat te halen, wordt de verkeersveiligheid gegarandeerd. De vrees dat ecocombi’s tot onveiligere situaties zouden leiden, is in de praktijk uitvoerig getest en ongegrond gebleken.

Schade
Een ander gehoord bezwaar is dat wegen en viaducten schade zouden leiden door het grotere gewicht, maar ook deze veronderstelling is niet juist. De belasting van de weg en de mate slijtage van de infrastructuur zijn afhankelijk van de druk op de assen. Bij de langere vrachtauto’s neemt weliswaar het maximale gewicht toe, maar zijn er ook meer assen waarover de druk wordt verdeeld.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter