Logistieke dienstverlener is lichtpunt in crisis

737

Logistieke dienstverleners hebben hun omzet in 2012 zien stijgen met 3,3%. Volgens ABN AMRO zijn zij dan ook de lichtpunten in de transportsector. Ook de zee- en kustvaart lieten hogere groeicijfers zien.

De overslagbedrijven bevinden zich volgens de bank ook al weer een poos boven het niveau van voor de crisis. ‘De financiële weerbaarheid van logistieke dienstverleners ligt ook hoger dan bij de transporteurs, gezien de geringe stijging in het aantal faillissementen in deze branche. Er zijn in 2012 76 bedrijven failliet gegaan. Hoewel dat er 12% meer zijn dan in 2011, is die stijging relatief laag. Dit komt onder andere door de flexibiliteit en de hogere toegevoegde waarde die dergelijke bedrijven kunnen leveren.’

abnamro2Niet geheel verrassend waren de groeicijfers over 2012 voor de transportsector minder positief dan in 2011. De cijfers laten voor veel branches in de transportsector een minder hoge groei van de omzet zien. Zo daalde omzet van de binnenvaart met bijna 7%, de omzet van het wegvervoer stabiliseerde in het vierde kwartaal. Over de gehele  transportsector is de omzet in het vierde kwartaal nog wel gestegen: de logistieke dienstverleners en zee- en kustvaart hebben de sector omhoog geholpen

Wegtransporteurs somber
Het wegvervoer laat over 2012 nog wel een groei in  de omzet zien (0,9%). Deze groei ligt echter een stuk lager dan in 2011, toen de omzet nog met 4,3% steeg. Het conjunctuurbericht van TLN schetst een soortgelijk beeld. De ondernemers zijn over 2012 een stuk minder tevreden dan over 2011. TLN meldt zelfs een omzetdaling voor 2012. Verder geeft het bericht van TLN aan dat 2012 een teleurstellend jaar is geweest voor wegvervoerders. Zowel met betrekking tot de omzet, als tot de bedrijvigheid en de winst.

Hoge faillissementscijfers
Niet alleen de wegtransporteurs zullen ontevreden zijn geweest over hun winstontwikkeling. Andere branches in de transportsector hebben het ook moeilijk. Dit uit zich onder andere in de relatief hoge faillissementen in de transportsector. In het vervoer over land zijn volgens het CBS 292 ondernemers failliet gegaan, volgens Graydon ligt het aantal failliete wegvervoerders op 218. In het vervoer over water ligt dit aantal op 46, een stijging van 130% ten opzichte van 2011. Voor de gehele transportsector geldt een stijging van 48% ten opzichte van het jaar ervoor. Het grootste probleem blijft de sectorbrede overcapaciteit, groeide de omzet nog met 4,3% ten opzichte van 2010.

Niet beter in 2013
Voor 2013 geldt dat de binnenlandse economie nog steeds in het slop zit. Na een daling van de bouwproductie van bijna 9% in 2012, verwacht ABN AMRO dit jaar, een weliswaar kleinere maar nog steeds behoorlijke daling, van 5%. Grootste oorzaak is de vastgelopen woningmarkt. Ook de consumentenbestedingen blijven achter, met lagere detailhandelsverkopen en goederenstromen tot gevolg. ABN AMRO verwacht voor 2013 een daling van 2% voor de detailhandelvolumes. De verwachtingen voor de industriële productie zijn positiever. Voor deze sector verwacht ABN AMRO een groei van 1% in 2013, met als koploper de machine-industrie (3%).

Afhankelijk van welke deelmarkt de transporteur bedient, kunnen er dus nog wel volumestijgingen te verwachten zijn. Echter over het algemeen zal 2013 niet een veel beter beeld geven dan 2012. Concurrentie en prijsdruk blijven een groot probleem. Volgens het laatste Capgemini/Transporeon rapport, dat een beeld geeft van de wegtarieven voor de Europese markt, zijn de tarieven in het laatste kwartaal van 2012 afgenomen. Voor dit kwartaal wordt ook een afname verwacht. Een verdere daling van de tarieven zou het de ondernemers nog lastiger kunnen maken, waardoor het aantal faillissementen nog verder toe zal nemen.

Een lichtpunt biedt de CPB verwachting voor de export en import in 2014. Het CPB verwacht een hogere groei van zowel de uitvoer van goederen (5%), als de wederuitvoer (6%) en de invoer van goederen (4,5%). Dit zal een groei van de internationale goederenvolumes met zich meebrengen. Verschillende modaliteiten, zoals wegtransport, binnenvaart, maar ook spoor kunnen hier van profiteren.