Logistiek Park Moerdijk stap dichterbij

427

Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen door de goedkeuring van het ontwerp inpassingsplan door Gedeputeerde Staten. Na vijftien jaar van voorbereiding komt de besluitvorming rond het LPM nu in een afrondende fase.

Logistiek Park Moerdijk stap dichterbijHet Havenschap Moerdijk is de beoogde ontwikkelaar en beheerder van het LPM. Dit hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in een overeenkomst met het Havenschap en de gemeente Moerdijk. In september besluiten de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten hierover.

Een van de grootste
Het LPM wordt een van de grootste logistieke parken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage. Door de gunstige locatie van het LPM ten opzichte van de havens van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk levert dit logistiek park een sterke bijdrage aan de economische kracht van de regio West-Brabant en de provincie als geheel. Zo is de verwachting dat het LPM rond de 6000 arbeidsplaatsen oplevert.

De eerste uitgifte van bedrijfspercelen kan in 2015 beginnen bij positieve besluitvorming door de gemeente Moerdijk en de provincie over de randvoorwaarden en het definitieve inpassingplan.

Uitstraling
Het Logistiek Park Moerdijk wordt zorgvuldig ingepast in de omgeving. In het ruimtelijk ontwerp is veel aandacht geweest voor de uitstraling van het LPM. De zichtlocaties langs de snelwegen zullen herkenbaar zijn als afzonderlijke bedrijven, die qua façade wel bij elkaar passen. De kleurstelling is gebaseerd op in de omgeving aanwezige kleuren. Aan de Zuidzijde zullen groenstroken het LPM begrenzen. Het Logistiek Park Moerdijk is gelegen bij het knooppunt Klaverpolder, ingeklemd door de A16 en A17. Via een eigen weg zal het LPM verbonden worden met de haven van Moerdijk.

twitter