Lobby voor de meest optimale Rotterdamsebaan

552

Tunnelcategorie C, een vergoeding voor automobilisten die buiten de spits rijden en een ontwerp dat is gebaseerd op toekomstige verkeersstromen. De lobby van verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) voor de meest optimale Rotterdamsebaan is begonnen.

Lobby voor de meest optimale RotterdamsebaanEerder spraken de twee organisaties al hun steun uit voor de nieuwe Rotterdamsebaan als cruciale toegangsweg naar Den Haag. Tegelijk maken de organisaties zich er hard voor dat er bij het ontwerp en de aanleg wordt gekozen voor een optimaal eindresultaat.

Tunnelcategorie
De Rotterdamsebaan gaat deels uit een tunnel onder de Vlietzone bestaan om de natuur zoveel mogelijk te sparen. EVO pleit voor tunnelcategorie C. Hierdoor kunnen de meeste gevaarlijke stoffen door de tunnel. Voor efficiënt transport van stoffen die vallen onder categorie A, zoals gassen, moet de zogenoemde Spoorbooglaan zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan vrezen EVO en TLN voor overlast op de Binckhorst en op de A4 en de A13. ‘Wij roepen de gemeente op de overlast tot een minimum te beperken. Dit kan onder meer door het verkeer in de spits te reduceren door ‘spitsmijden’. Dit komt erop neer dat automobilisten een vergoeding krijgen als ze buiten de spits rijden.’

Capaciteit
Verder hebben de organisaties de gemeente met klem gevraagd om de capaciteit van het tracé op de toekomstige verkeersstromen te baseren. ‘Geplande verkeerslichten op Ypenburg mogen de doorstroming niet belemmeren en het ontwerp moet zo zijn dat er fysiek voldoende ruimte is voor vrachtverkeer, inclusief LZV’s.’

Lobby voor de meest optimale Rotterdamsebaan

twitter