LNG-veiligheidsonderzoek en LNG-oefenlocatie in Rotterdam

748

Het Nederlandse bedrijf Falck Risc wordt de belangrijkste deskundige op het gebied van LNG-veiligheid in Europa. Samen met de Gezamenlijke Brandweer gaat Falck Risc richtlijnen en aanbevelingen opstellen voor noodhulpdienstverlening op het gebied van LNG (Liquefied Natural Gas). Het project maakt deel uit van het LNG Masterplan Rijn-Main-Donau en is eind dit jaar gereed zijn. Als coördinator voor de Rijn-Corridor in dit Europese project is het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor het onderzoeksproject van Falck Risc.

Falck Risc en de Gezamenlijke Brandweer, een samenwerking tussen ongeveer 65 bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en de gemeente Rotterdam, hebben de aanbesteding voor een LNG-veiligheidsonderzoek gewonnen Dit is een opdracht van de Europese Unie (TEN-T) en een belangrijk onderdeel van het LNG Masterplan. De twee organisaties werden gekozen vanwege hun uitgebreide expertise in het omgaan met en bestrijden van noodsituaties en calamiteiten.

Pragmatisch

‘Hun pragmatische benadering zorgt voor onmiddellijke inzichten hoe te handelen bij een LNG-incident in de binnenvaart’, zegt havenmeester René de Vries van Havenbedrijf Rotterdam. ‘Noodhulporganisaties in de gehele Rijn-Main-Donau regio, die zich uitstrekt van Rotterdam tot Constanta (Roemenië), zullen profiteren van dit project.’
LNG-veiligheidsonderzoek en eerste LNG-oefenlocatie in RotterdamSamen met de havens van Antwerpen, Mannheim, Straatsburg en Zwitserland zullen de uitkomsten leiden tot praktische adviezen en strategische methodes hoe noodhulp kan worden afgestemd op de binnenvaart.

European Unie

‘Deze studie is een grote stap op weg naar een eenduidig en efficiënt Europees model van regulering voor LNG als brandstof en lading in de binnenvaartsector’, zegt De Vries. ‘Het is één van de belangrijkste doelen van het LNG Masterplan.’ De research voor de studie loopt momenteel; het definitieve rapport wordt eind 2014 verwacht.
De voorgestelde aanbevelingen worden naar de Europese Unie gestuurd om te komen tot consistente regelgeving en richtlijnen over het transport en gebruik van LNG in de binnenvaartsector.

LNG-oefenlocatie

De wereldwijde vraag naar LNG als brandstof en lading neemt toe, waarbij de haven van Rotterdam het grootste LNG-knooppunt van Europa is. Maar ook als het gaat om veiligheid is Rotterdam toonaangevend. Falck Risc, gevestigd in de haven van Rotterdam, is niet alleen expert in advisering van LNG-regelgeving, maar ook vakkundig in het veilig omgaan met het product LNG. Vandaag opent Falck op de Rotterdamse Maasvlakte de allereerste trainingslocatie voor LNG in Noordwest-Europa.

Theorie en praktijk

Robbert van der Veen, directeur Falck Risc: ‘Falck Risc helpt de Rotterdamse haven en andere relaties met het veilig omgaan met LNG. Falck Risc doet dit door praktijk en theorie aan elkaar te verbinden. De nieuwe hightech LNG-oefenomgeving op de Maasvlakte levert hier een belangrijke bijdrage aan.’ Hier kunnen brandweerteams, medewerkers en leden van bedrijfshulpverleningsteams uit de chemische en petrochemische industriesector in een realistische omgeving oefenen in het anticiperen op en omgaan met de risico’s die verbonden zijn aan LNG. Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: ‘Het bestrijden van een LNG-incident is geen dagelijkse kost. En wat je zelden doet, doe je zelden goed. Om die reden ben ik blij met deze locatie, waar LNG beschikbaar is voor alle mogelijke calamiteitenoefeningen.’

LNG Masterplan

Het veiligheidsonderzoek maakt deel uit van het door de EU ondersteunde LNG Masterplan Rijn-Main-Donau project. Het LNG Masterplan wil LNG promoten als brandstof en lading voor de binnenvaartsector. Het zorgt ook voor het opstellen en versterken van de noodzakelijke regulering voor veilig gebruik en transport. Het LNG Masterplan wordt ondersteund door een subsidie van € 40 miljoen van de Europe Commissie via het TEN-T Programma. Het Masterplan wordt uitgevoerd door een consortium van 33 bedrijven en organisaties uit de publieke en private sector in twaalf Europese lidstaten. De supervisie en coördinatie zijn in handen van Pro Danube Management GmbH en het Havenbedrijf Rotterdam. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief