LNG als brandstof levert miljarden op

849

De invoering van LNG als alternatieve brandstof voor wegvervoer, binnenvaart en kustvaart kan tot 2030 leiden tot 2,7 miljard euro extra economische groei en 8000 arbeidsjaren. Dit blijkt uit een onderzoek van PwC in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Een jaar na de start van de Green Deal is de nieuwe LNG-keten al aardig op gang gekomen. Er zijn 7 lng-stations operationeel, er rijden 100 lng-trucks op de weg, 2 lng-binnenvaartschepen en 1 small scale lng-tanker zijn in de vaart. Verder is er een bunkerpunt voor schepen operationeel en is Rotterdam de eerste Europese haven met wet- en regelgeving voor lng.

Er zijn ook nieuwe initiatieven:
– De Gate-terminal van Vopak en Gasunie is klaar voor het ontvangen, laden en lossen van kleinere LNG-schepen, die LNG kunnen vervoeren naar distributiepunten en bunkerschepen.
– Shell nam onlangs de Greenstream in gebruik, de eerste volledig door LNG aangedreven binnenvaarttanker. In september volgt een tweede, vergelijkbare tanker.
VEKA en Deen Shipping presenteren LNG binnenvaarttanker– Eneco gaat vanaf de tweede helft van 2013 zogenoemde ‘small scale LNG’ leveren. De schepen worden geladen op de Gate-terminal, wat een noviteit is voor de terminal.
– Het Havenbedrijf Amsterdam biedt vanaf september 2013 de mogelijkheid om vanaf de wal te bunkeren.
– Rotterdam is de eerste Europese haven waar de binnenvaart officieel LNG kan bunkeren. Hiervoor is de havenbeheersverordening aangepast.
– GDF Suez investeert in de gehele LNG-keten: tankstations, bunkerfaciliteiten, technische oplossingen en levering van lng aan klanten.
– Rolande nam vandaag in Tilburg het eerste LNG-cng-tankstation in gebruik. Er gaan dagelijks zo’n 50 vrachtwagens tanken. Nog dit jaar kan hier ook bio-LNG van Nederlandse bodem worden getankt.
– De richtlijn PGS 33-1 ‘LNG vulstations’ is gereed. Deze beschrijft de stand der techniek voor het ontwerpen, bouwen en functioneren van LNG-tankstations.
– De Energy Valley-regio ontwikkelt de keten voor (bio-)LNG in en om de internationale Waddenzee. Doel is de facilitering van productie, opslag en gebruik van (bio-)LNG als brandstof voor de scheepvaart, veerdiensten, shortsea, zwaar wegtransport en mogelijk treinen.

Accijnzen
Verladersorganisatie EVO noemt de ontwikkeling van LNG voor het zware goederenvervoer in een reactie belangrijk. ‘LNG is voor onze leden, handels- en productiebedrijven, binnen aanzienbare tijd het enige alternatief voor fossiele olie’, aldus een woordvoerder. Belangrijk voor een goede invoering is volgens EVO de vraag hoe de accijnzen zich ontwikkelen.

Nationaal LNG Platform
Het Nationaal LNG Platform verbindt bedrijven en overheden, die werken aan de introductie van vloeibaar aardgas als alternatieve transportbrandstof in Nederland. Doel is om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 vrachtauto’s op LNG te laten rijden/varen. (Bron EVO)