‘Ligplaatsbeleid RWS zorgt voor schrijnende situaties binnenvaart’

1031

ROTTERDAM – De binnenvaart blijft zich grote zorgen maken over het ligplaatsenbeleid. Onlangs werd een slag gewonnen door de uitspraak over ligplaatsen langs het Merwedekanaal, maar nu krijgt de Algemeene Schippersvereeniging (ASV) klachten binnen over het handhavingsbeleid van Rijkswaterstaat in de havens van IJmuiden en de gemeente Velsen.

Ligplaatsbeleid RWS zorgt voor schrijnende situaties in binnenvaart‘Wij moeten ook weg uit de 1e Rijksbinnenhaven en het liefst ziet RWS ons in rook opgaan’, schrijft een binnenschipper. ‘Ik heb vorige week een voornemen tot dwangsom ontvangen en P en zijn broer H zijn tijdens een gesprek bij RWS uitgehoord naar mogelijkheden om ze snel weg te jagen. Als excuus wordt opgevoerd dat ze geen geld meer hebben en daarom nu verplicht zijn om hun kunstwerken te “beheren”. De projectontwikkelaars staan in de rij om invulling aan deze omgeving te geven maar dan moeten eerst die paar vuiltjes die nog in de haven liggen opgeruimd worden. RWS is er van op de hoogte dat mijn man ernstig ziek is maar desondanks probeert zij ons op te jagen als een stel melaatse honden. De advocaten proberen rust in de tent te houden maar het is de vraag hoe lang ze dat vol gaan houden.’

Schrijnend

Een tweede binnenschipper spreekt van nieuwe schrijnende situaties voor binnenvaart families. ‘In dit specifieke geval gaat het om de havens in IJmuiden en gemeente Velsen. Vanuit deze plaats varen al tientallen jaren vele binnenvaartschippers met schepen van verschillende tonnage voor Tata Steel, ENCI en tot enkele jaren geleden ook DSM/AGRO. Het was in de afgelopen jaren en met name ook tijdens de tijd van de schippersbeurzen gebruikelijk om tussen de reizen door voor enige tijd ligplaats te nemen in o.a. de Rijksbinnenhavens. In het afgelopen half jaar escaleert de situatie rond de 1e Rijksbinnenhaven te IJmuiden.’

‘Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de haven ontruimd moet worden waarbij geen vervangende ligplaatsen worden aangeboden. Er wordt door RWS nu aangegeven dat er een ligplaatsverbod zou gelden en dat de vaarweg belemmerd zou worden terwijl ons schip gewoon enkelvoudig aan een kade ligt aangemeerd. Daarbij maakt men echter nogal wat fouten omdat volgens het ligplaatsenbeleid Noordzeekanaal gebied op blz 17, 19 en 21 vermeld staat dat er geen verbod geldt. De noordelijke oever zou in beheer zijn bij Tata Steel maar daar is al zeker 25 jaar geen enkele beheer activiteit vanuit gedaan. Alternatieve ligplaatsen zijn er echter niet. Er zijn in een nabij gelegen spuikanaal wel enige palen waarop voor maximaal 3x24uur mag worden aangemeerd, echter deze staan dusdanig ver uit elkaar dat aanmeren voor kleinere binnenvaart schepen niet mogelijk is. Bovendien ontbreken loopbruggen om aan de wal te komen.’

Verdreven

Vooral voor schippers waarbij door leeftijd of stagnerende afzet minder frequent wordt gevaren, ontstaat volgens de binnenschipper hierdoor een situatie dat men letterlijk wordt verdreven. ‘Graag wil ik u vragen wat momenteel de actuele ontwikkelingen zijn rondom het bieden van voldoende ligplaatsen voor de binnenvaart vanuit het verantwoordelijke ministerie. Ook de maximale ligtijd van 3×24 uur blijkt in de praktijk slecht uit te pakken. Denk aan situaties waarop er geen werk beschikbaar is, in geval van ziekte en minder frequente vaaractiviteiten door leeftijd. Om wildgroei van ligplaatsen binnen een gemeente te voorkomen door bijvoorbeeld woonarken en andere objecten zou er ook een oplossing kunnen worden gevonden door een duidelijke richtlijn te hanteren. Het verschil tussen een binnenvaartschip ten opzichte van woonarken en andere objecten is immers vrij eenvoudig te herkennen door het raadplegen door Rijkswaterstaat van hun eigen opgestelde communautair binnenvaartcertificaten register.’

Kamervragen

De conclusie van de ASV kan niet anders zijn dan dat  dit ligplaatsenbeleid een olievlek wordt waarbij het schippers gewoonweg onmogelijk wordt gemaakt er nog te ‘zijn. ‘We hebben daarom onmiddellijk contact gezocht met de woordvoerders binnenvaart in de Tweede Kamer. Betty de Boer (VVD) en Farshad Bashir (SP) zegden  toe hierop actie te ondernemen cq. vragen te stellen hierover. Verder hebben we overlegd welke acties we nog meer kunnen ondernemen. Wij beraden ons op verdere stappen.’ (Bron: ASV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief