Lelystad werkt aan nieuwe plan voor terminal Flevokust

492

Het college van Lelystad ziet nog mogelijkheden om te komen tot ontwikkeling van haven en bedrijventerrein Flevokust. Ook nadat de gemeenteraad dinsdagavond 17 december het voorgelegde plan met een meerderheid van stemmen afwees.

Wethouder Jop Fackeldey is teleurgesteld over het raadsbesluit. ‘Het is een gemiste kans om, juist op een dieptepunt van de economie, de stad van een impuls te voorzien die zorgt voor blijvende versterking van de economische infrastructuur. Die mensen aan banen helpt. Banen die we in Lelystad, in Flevoland hard – harder nog dan elders – nodig hebben. Onze werkgelegenheidscijfers zijn de slechtste van Lelystad vindt exploitant voor containerterminal FlevokustNederland. Het college heeft, goed luisterende naar de raad, naar inwoners en bedrijven, een plan voorgelegd dat naar ons oordeel voldeed aan de door de raad gestelde criteria. Helaas is het niet overtuigend genoeg geweest.’

Uitstel, geen afstel
Voor het college van Lelystad betekent het raadsbesluit niet dat Flevokust van de baan is. Wethouder Fackeldey betreurt het uitstel, maar het raadsbesluit betekent zeker geen afstel. ‘Ik heb nagenoeg alle fracties horen zeggen dat ze voor een havenontwikkeling zijn, alleen niet volgens het voorgelegde model. Wat wij nu zullen doen is overleggen met de verschillende partners die allemaal Flevokust willen realiseren. Dat zijn provincie Flevoland, ministerie I&M, ministerie EZ, Rijkswaterstaat, Waterschap, containerterminalexploitant CTU, mogelijke afnemers van grond, de verschillende partijen waarmee een intentieovereenkomst is gesloten om lading via Flevokust te gaan vervoeren. Wij willen onderzoeken wat haalbare nieuwe stappen zijn waarmee we Flevokust alsnog kunnen realiseren. Onze inzet zal zijn om te kijken in hoeverre toezeggingen van subsidies, van ladingstromen, van afname van grond, toepassing van de crisis- en herstelwet van kracht blijven c.q. met nieuwe en/of andere partners afspraken kunnen worden gemaakt. De uitkomsten hiervan zullen leiden tot een nieuw voorstel aan de raad, die hopelijk de toets der kritiek wel kan doorstaan.’

Nieuwe gemeenteraad
Die raad zal dan wel een andere zijn dan de raad die 17 december 2013 het plan voor Flevokust afwees. Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna kan een nieuw college en een nieuwe raad zich buigen over een nieuw plan voor Flevokust. (Bron: Gemeente Lelystad)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter