Lelystad beslist in december over containerterminal Flevokust

461

De gemeenteraad van Lelystad praat de komende weken verder over de plannen voor Flevokust. De Raad neemt dinsdag 17 december een definitieve beslissing.

Twee weken geleden meldde Lelystad een exploitant te hebben gevonden voor de exploitatie van de containerterminal. Partijen tekenden daar een intentieovereenkomst voor. Wie de beoogde exploitant wordt, wilde Lelystad niet zeggen. ‘Bij het tekenen van de intentieovereenkomst is afgesproken, dat er vooralsnog geen namen naar Lelystad vindt exploitant voor containerterminal Flevokustbuiten worden gebracht’, zegt woordvoerder Dick Nauta van de gemeente. ‘Ik kan dus niks bevestigen of ontkennen.’ In de markt gaan volgens Nieuwsblad Transport geruchten dat Containerterminal Utrecht de exploitant wordt.

Flevokust
Flevokust wordt een binnenvaarthaven met containerterminal en een bedrijventerrein. Flevokust moet hiermee vervoer over water en per spoor stimuleren. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu stelde al subsidie beschikbaar voor de aanleg van Flevokust. ‘Wij zien het als onze opdracht om de kansen die de ruimte aan het water, de natuurlijke ligging in de grootste delta van Europa en het netwerk van binnenwateren ons bieden, maximaal en duurzaam te benutten,’ zeiden de initiatiefnemers vorig jaar nog. ‘Voor de regio betekent de havenontwikkeling een impuls voor de werkgelegenheid.’

Ligging
Volgens de initiatiefnemers had Flevokust de perfecte ligging. ‘Flevokust ligt ten noorden van Lelystad aan diep vaarwater, in de directe nabijheid van Lelystad Airport, de drukke scheepvaartroute Amsterdam-Lemmer, autowegen (rijksweg A6) en spoorwegen (Hanzelijn/Flevolijn). Er komt een op- en overslaghaven, waar containers per binnenschip aankomen en per truck of trein naar het directe achterland getransporteerd worden. Vanwege de binnen Metropoolregio Amsterdam geconstateerde schaarste aan ‘nat’ bedrijventerrein biedt Flevokust een oplossing voor havengebonden bedrijven en industrie.’

Geen bodemassen
Deze week werd bekend dat voor de ophoging van Felvokust geen geschoonde bodemassen worden geberuikt. Volgens Bentum Recycling Centrale (BRC) is de regelgeving omtrent het opwerken van bodemas uit de Afval Energie Centrales tot schone bouwstoffen nog onvoldoende door de rijksoverheid uitgewerkt en gegarandeerd. Investeren in reinigingstechnieken heeft geen zin, aldus BRC, zolang er geen harde afspraken zijn over het niet langer door diezelfde overheid mogen toepassen van ongereinigde bodemassen in wegfunderingen, geluidswallen.

‘Met deze afspraak wordt veel onrust en onzekerheid bij omwonenden en agrarisch ondernemers in de omgeving over mogelijk toch aanwezige milieurisico’s weggenomen’, zegt de gemeente. ‘BRC gaat bedrijventerrein Flevokust nu met zand, grond en andere vrij toepasbare secundaire bouwstoffen, zoals puingranulaat, ophogen.’ (Bron: Gemeente Lelystad)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter