Leden Oranje Verzekeringen tegen fusie, efm voor

723

Leden Oranje Verzekeringen tegen fusie, efm voorLeden  van onderlinge scheepsverzekeraar Oranje hebben tijdens hun Algemene Ledenvergadering (ALV) op 3 mei de voorgestelde fusie met efm per 3 juni tot EOC niet goedgekeurd. Ondanks dat de meerderheid voor was, werd het benodigde aantal van driekwart van de stemmen niet gehaald. Het bestuur van Oranje gaat zich nu beraden op de situatie.

Tijdens de ALV bij efm werd in overgrote meerderheid voor het fusievoorstel gestemd. Er vond een goede discussie plaats met de aanwezige deelgenoten, deze kwamen met kritische vragen. De gestelde vragen werden naar tevredenheid beantwoord door bestuur en directie van efm.
De directies van efm en Oranje zijn en blijven er van overtuigd dat Oranje en efm veel gemeen hebben. De belangrijkste reden voor de fusie is om de leden en deelgenoten een goede service, lage premies en goede voorwaarden te kunnen blijven bieden.