Landbouwverkeer op N570

377

De provincie Limburg heeft op verzoek van de gemeente Roermond besloten om de N570, Oost-tangent Roermond (OTR), open te stellen voor landbouwverkeer. Transport en Logistiek Nederland (TLN) spreekt van een onverantwoord besluit waardoor de verkeersveiligheid en doorstroming op deze route ernstig in gevaar komen. TLN overweegt een gang naar de rechter om de openstelling terug te draaien.

‘Het is zeer onverstandig en gevaarlijk om de OTR open te stellen voor landbouwverkeer en voertuigen van beperkte snelheid’, aldus TLN-voorzitter Arthur van Dijk. ‘Dagelijks rijden Landbouwverkeer op N570zo’n 22.000 auto’s en vrachtauto’s over deze route. Als je deze drukke route openstelt voor langzaam verkeer, komt de doorstroming in het geding en ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties. Bovendien schept de provincie Limburg hiermee een precedent waar ook andere provincies en gemeentes buiten Limburg wellicht een verkeerd voorbeeld aan zullen nemen.’

Veiligheidsrichtlijnen
In heel Nederland worden CROW-verkeersveiligheidsrichtlijnen gebruikt. Op basis van deze richtlijnen zijn gebiedsontsluitingswegen als de OTR, niet bedoeld voor langzaam verkeer zoals tractoren. Tractoren mogen immers wettelijk slechts 25 km/u rijden en gaan daarom niet samen met snel verkeer. Ook de provincie Limburg heeft dit beleid tot nu toe consequent gevoerd. In 2011 nog, heeft de provincie op basis van dit beleid eenzelfde verzoek van Roermond afgewezen. Hierin werd zij gesteund door de politie.

Verkeerde oplossing
De gemeente Roermond zegt met openstelling van de OTR te willen voorkomen dat landbouwverkeer kriskras door Roermondse woonwijken rijdt. TLN heeft begrip voor dit doel, maar stelt dat het huidige beleid daar sowieso al op is gericht. ‘Provincie, gemeente en landbouworganisaties hebben immers gezamenlijk speciale veilige doorgaande routes voor landbouwverkeer aangewezen. Landbouworganisaties beweren nu zonder cijfermatige onderbouwing dat deze routes massaal worden genegeerd door hun eigen achterban. De enige juiste oplossing is dat de betreffende woonwijken worden afgesloten voor landbouwverkeer en dit streng wordt gehandhaafd door de politie. Het opengooien van de OTR is absoluut de verkeerde maatregel en draagt niet bij aan de oplossing van dit vermeende probleem.’

Onderzoek alternatieven
TLN wijst bovendien op de eerder door gemeente en provincie uitgevoerde studie naar alternatieve routes voor het landbouwverkeer. Hieruit kwam naar voren dat openstelling van de OTR de minst gunstige oplossing is en dat het beste alternatief blijft om de huidige afgesproken landbouwroutering in stand te houden. In het licht van deze uitkomst en het feit dat de gemeente de vermeende verkeersproblemen niet bij de bron aanpakt, is het onbegrijpelijk dat de provincie de OTR openstelt voor landbouwverkeer. (Bron: TLN/Foto: Cumela)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter