Lading van weg naar binnenvaart

530

Een project van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat heeft geleid tot zeventien bedrijfsinitiatieven die ervoor zorgen dat er meer goederen over water worden gevoerd. Het resultatenboek van deze initiatieven is gisteren aangeboden aan Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Wayz en Seacon Logistics kijken positief naar het programma IDVV. ‘De impuls die IDVV gegeven heeft, biedt ondernemingen de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen’, zegt Geoffrey Robbemond van Wayz. ‘Zonder IDVV was ons project mogelijk niet in deze vorm van de grond gekomen.’ Joris Tenhagen van Seacon Logistics zegt echt wat bereikt te hebben. ‘Er is veel meer bewustwording over de mogelijkheden die de binnenvaart en ook het spoor kunnen bieden. Dat is een belangrijke spin-off van het programma IDVV’.

Lading van weg naar binnenvaartKatalysator

Jan Hendrik Dronkers vindt de binnenvaart vaak een fantastisch en duurzaam alternatief voor transport over de weg of het spoor. ‘Het koppelen van de modaliteiten voegt daar nog andere kansen aan toe. Door voertuigen, infrastructuur en informatie met elkaar te verbinden maakt IDVV ‘ketenreizen’ mogelijk in de transportsector. Met één geïntegreerd mobiliteitssysteem kunnen goederen vlot en veilig worden overgeheveld. De impuls is een katalysator geweest voor slimme innovaties in de logistieke sector. Dit komt door nauwe samenwerking tussen de overheid en marktpartijen. De transporteconomie vaart er wel bij en ook de ruimtelijke kwaliteit van ons land: alle infrastructuur wordt optimaal benut en het milieu ontzien.’

Duurzame beweging

Om de ideeën uit de eigen sector te gebruiken, heeft Connekt als onafhankelijke netwerkorganisatie, in opdracht van Rijkswaterstaat, in twee rondes bedrijven gevraagd hun initiatieven in te dienen. Uiteindelijk heeft een onafhankelijk expertgroep zeventien  projecten geselecteerd. In 2011 startten zeven projecten en in 2012 nog eens tien. Connekt heeft de bedrijfsinitiatieven intensief gemonitord met voldoende ruimte voor eigen inbreng en ideeën. Nico Anten: ‘Het IDVV programma heeft alle relevante publieke en private partijen verenigd om de logistieke sector tot aansprekende innovaties uit te dagen. Nu zijn de handen ineengeslagen om de bereikte positieve resultaten voor economie en milieu effectief te verduurzamen’.

Succesfactoren

Samenwerking in de keten en efficiënt uitwisselen van informatie tussen zijn de belangrijkste succesfactoren gebleken om de onderlinge (keten)samenwerking te verbeteren. De bedrijven hebben de gegevens gedeeld die gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Hierdoor is bijvoorbeeld een aantal planningstools ontwikkeld, waarmee verladers en vervoerders slimmer hun lading kunnen plannen over de schepen naar beschikbaarheid en capaciteit.

‘Binnen IDVV is bewust gekozen om ruimte te creëren voor custom made oplossingen. Hiermee zijn kleinschalige samenwerkingsinitiatieven ontstaan. Deze zouden niet zijn bereikt met generieke tools. Kortom, bedrijven hebben hun goede ideeën versneld kunnen uitvoeren’, aldus Jacco de Kok. Op basis van deze investeringen door bedrijven en IDVV is aangetoond dat met innovaties synchromodale oplossingen mogelijk zijn. Een concrete verplaatsing van weg naar water wordt gerealiseerd. (Bron: IDVV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief