KVNR wil leningen van overheid voor investering in scrubbers

513

De overheid moet de in oprichting zijn de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) de benodigde leningen laten verstrekken voor investeringen van reders in scrubbers. ‘De reders vragen geen subsidie, zij vragen leningen, die naar verwachting binnen enkele jaren kunnen worden terugverdiend’, zei voorzitter Tineke Netelenbos op de nieuwjaarsreceptie van de KVNR.

Vanaf 1 januari 2015 mogen schepen die varen in de SECA-gebieden (Noordzee, Oostzee, Engels Kanaal) niet meer zwavel uitstoten dan 0,1 % (nu: 1,0%). ‘Dit is KVNR wil leningen van overheid voor investering in scrubbersnog één jaar te gaan’, zei Netelenbos. ‘Maar de noodzakelijke investeringen in scrubbertechnologie of in het retrofitten van schepen naar LNG kunnen door veel reders niet worden gerealiseerd, omdat banken geen leningen verstrekken. Dan rest veel reders geen keus dan over te schakelen naar de hele dure laagzwavelige brandstof.’

Leerstoel
De redersvereniging ondersteunt actief de innovaties bij haar leden, via het nieuw leven inblazen van de Leerstoel Rederijkunde. Op de nieuwjaarsbijeenkomst ondertekenden de heer Rikken namens de Stichting Leerstoel Rederijkunde en professor Baller namens de TU Delft (TUD) daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Het doel van dit aparte onderwijsprogramma is de TU-studenten intensiever kennis te laten maken met de rederijwereld en om de instroom van academisch geschoolde werknemers op de rederijkantoren te vergroten. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar. De KVNR financiert via de stichting Leerstoel Rederijkunde de opleiding. (Bron: KVNR)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter