KVNR: ‘Gemengde gevoelens over IMO besluit stikstof’

655

Tijdens de 66e sessie van het Milieucomité van de IMO (MEPC) is er besloten dat in de twee reeds aangewezen NOx Emission Control Areas (NECA’s) de NOx Tier III-norm gaat gelden voor nieuwbouwschepen die op of na 1 januari 2016 gebouwd worden. De twee bestaande NECA’s bevinden zich langs de kust van de Verenigde Staten en de Caribische kust.

Voor NECA’s die nog aangewezen moeten worden (onderzocht worden thans de Noordzee en de Baltische Zee), geldt dat de datum van aanname Hanjin stapt uit containerlijn van Europa naar Verenigde Statendoor de MEPC zal gaan gelden als ingangsdatum voor de strenge NOx Tier III norm. Tevens is bepaald dat er een latere ingangsdatum voor de Tier III norm kan worden bepaald dan de datum van aanname door de MEPC. Tussen het moment van indienen van het voorstel tot aanwijzing van een zeegebied tot NECA-gebied en de formele aanname door MEPC zit al snel anderhalf jaar door de aanmeldprocedure die IMO hanteert.

Maximaal haalbaar
De KVNR beschouwt deze uitkomst als maximaal haalbaar. De KVNR maakt zich wel zorgen over het kunnen voldoen aan de Amerikaanse NECA per 2016. ‘De afspraak voor nog aan te wijzen NECA’s biedt echter ruimte voor een goede invulling. Op dit moment is de beschikbaarheid van technologie nog onzeker. Installatie van katalysatoren (SCR-installaties) op nieuwe motoren kunnen niet in alle gevallen optimaal gebruikt worden om de NOx-emissies zó te reduceren, dat men voldoet aan de NOx-Tier III-normering. Deze onzekerheden zouden eerst weggenomen moeten worden, alvorens er nieuwe NECA’s worden aangewezen.’

De KVNR en haar leden streven naar een schonere zeevaart, gebaseerd op een evenwichtige en goed onderbouwde afweging van de kosten en baten van deze en andere milieumaatregelen. De huidige studies die verricht zijn voor het aanwijzen van een NECA in de Noordzee voldoen daar niet aan.

De NOx Tier III-norm gaat alleen gelden voor nieuw te bouwen scheepsmotoren en niet voor bestaande motoren. (Bron: KVNR)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief