Kuiper Transport treedt toe tot Greenport Logistics

522

Kuiper Transport uit Heerhugowaard maakt sinds 1 juni deel uit van Greenport Logistics. Dat besluit is het resultaat van een geslaagde pilot die enkele maanden heeft geduurd. Met de toetreding van Kuiper Transport vergroot Greenport Logistics de dekkingsgraad in Nederland aanzienlijk.

Greenport Logistics telt met de komst van Kuiper Transport acht logistieke dienstverleners. Naast Kuiper Transport zijn dat De Winter Kuiper Transport treedt toe tot Greenport LogisticsLogistics, M. van der Helm Logistics, Van der Slot Transport, Van Es Transport, Mercuur Smart Logistics, Schiffer GmbH en Greenport Logistics GmbH.

Voordelen

De uitbreiding biedt alle deelnemers van Greenport Logistics belangrijke voordelen. Door deze uitbreiding is het logistieke netwerk voor alle collectie en distributie logistiek verder verbreed en kunnen we deze regio beter bedienen. Voor het netwerk zijn er duidelijk efficiency voordelen omdat we een betere bundeling van vervoerstromen tot stand kunnen brengen. Tevens is dit wederom een goede stap in de richting van verdere verduurzaming van de logistiek.

Breed dienstenpakket

Kuiper Transport is in Noord-Holland verantwoordelijk voor een breed pakket aan logistieke diensten. Het bedrijf is niet alleen thuis in sierteelttransport, oorspronkelijk is Kuiper Transport een vervoerder van landbouwproducten. Naast geconditioneerd transport maken ook internationale expeditie en op- en overslag deel uit van het aanbod. Geert Kuiper, directeur van Kuiper Transport geeft aan: “Als onderdeel van Greenport Logistics kunnen we als bedrijf sierteeltproducten efficiënter vervoeren vanuit Noord-Holland naar de bloemenveilingen in Aalsmeer, Bleiswijk, Naaldwijk, Rijnsburg en Rhein-Maas. Dat gebeurt zowel overdag als gedurende de nacht.’ (Bron: Greenport Logistics)

Kuiper Transport treedt toe tot Greenport Logistics

Lees ook de nieuwe rubriek Juridische Zaken. In de eerste aflevering: Verjaringstermijnen in het vervoerrecht

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief