Kruidenier Groep failliet

559

De Rotterdamse voedingsmiddelengroothandel Kruidenier Groep is failliet. De Kruidenier Groep raakte recentelijk in financiële problemen. Als gevolg hiervan dienden de bestuurders 7 maart bij d rechtbank een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling.

De Kruidenier Groep streeft ernaar een doorstart van de activiteiten te maken. Met behulp van de door de rechtbank benoemde bewindvoerder zal op korte termijn deze optie van een doorstart worden beoordeeld. Een van de kernaspecten daarbij zal zijn om de leveranties aan klanten zo goed als mogelijk te waarborgen. Kruidenier zal de Kruidenier Groep faillietbetrokken partijen blijven informeren over de voortgang van deze ontwikkelingen.

Familiebedrijf
De Kruidenier Groep is een familieonderneming, met een historie die terug gaat tot 1928 en nu onder leiding staat van de broers P.H.J. Kruidenier en J.M.A.S. Kruidenier. Kruidenier is een full-service wegbrenggroothandel voor de Nederlandse out-of-home markt en verricht logistieke activiteiten voor de retailmarkt. Het belangrijkste marktsegment is de bedrijfscatering. Daarnaast is de onderneming actief in de sectoren van zorginstellingen, horeca en retail/leisure. De onderneming beschikt over vier distributiecentra die gezamenlijk een landelijk fijnmazig distributienetwerk vormen. Er zijn bijna 600 medewerkers bij de organisatie werkzaam.

Catering
De onderneming behaalt verreweg het grootste deel van de omzet in de cateringmarkt. ‘Deze markt wordt al meerdere jaren geconfronteerd met zeer omvangrijke en structurele omzetdalingen. Om die reden zijn de afgelopen jaren ingrijpende besparingsmaatregelen getroffen. In 2011 is een uitgebreid herstructureringsprogramma ingezet met als kernpunten de vermindering van het aantal vestigingen, het terugdringen van de algemene holdingkosten en het afstoten van de activiteiten die niet tot de kern behoorden. Dat programma is praktisch geheel afgerond. De vooruitzichten in deze markt blijven echter onverminderd slecht en de marktdruk neemt verder toe. De onderneming is nu niet meer in staat om het tempo van de omzet- en margedalingen door verdere kostenbesparingsprogramma’s te compenseren.

Samenwerken
In het licht van deze marktontwikkelingen heeft de onderneming in 2013 met meerdere partijen intensieve gesprekken gevoerd om te komen tot strategische samenwerkingsverbanden. Deze gesprekken hebben echter niet geleid tot concrete resultaten. (Bron: Kruidenier Groep)

Volg TotaalTrans op Twitter