‘Kosten inzamelen huisvuil binnenvaart onacceptabel’

796

Koninklijke Schuttevaer vindt bedragen van 500 à 600 euro per jaar voor het inzamelen van huisvuil in de binnenvaart onacceptabel. De nautisch-technische belangenvereniging zit eerder te denken aan de helft hiervan.

‘Kosten inzamelen huisvuil binnenvaart onacceptabel’‘Het huisvuil op de Volkerak en inzameling daarvan houdt de gemoederen danig bezig. Wij als gezamenlijke binnenvaartorganisaties hebben hier ook al het nodige voor verricht. Dat het inzamelen niet meer gratis kan, kunnen wij enig begrip voor opbrengen. De bedragen die op de jaarvergaderingen van Schuttevaer zijn genoemd, zijn echter onacceptabel. Ook wanneer je daar in heel Nederland mee terecht zou kunnen. Wanneer dit aan de orde is zullen wij hier dan ook zeker tegen ageren.  Voor nu beperken wij ons even tot de huisvuil afgifte op de Volkerak.’

De vuilnisbakken op de middenkolk zijn inmiddels verdwenen. ‘In september 2012 werden wij voor het eerst met deze plannen geconfronteerd door een van onze leden. Hierop hebben wij direct actie ondernomen richting het overleg met Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Daar wist men toen zelfs nog niet van de plannen. Alle andere details van nadere actie’s die wij hebben ondernomen, zullen wij u besparen. De laatste actie die wij ondernomen hebben was de materie bespreekbaar te maken met het Scheepvaartverkeerscentrum. Daar zoekt men een en ander nu nader uit.’

Rijkswaterstaat heeft zich volgens Koninklijke Schuttevaer gebaseerd op advies van de SAB. ‘Op 20 februari is er een bijeenkomst waar men het een en ander nader uitlegt. Deze bijeenkomst wonen wij uiteraard bij. Als gezamenlijke binnenvaartorganisaties zijn wij echter niet gelukkig met deze beslissing. Wij hebben besloten na 20 februari nader te reageren. Wat uit deze bespreking komt is bepalend zijn voor onze nadere stappen.’