Kosten in de binnenvaart daalden vorig jaar tot vier procent

608

De kosten in de binnenvaart zijn in 2013 ten opzichte van 2012 met bijna vier procent gedaald, voornamelijk door de afname van kapitaalkosten en brandstofkosten. In 2014 wordt voor de meeste type schepen ook een kostendaling verwacht met name veroorzaakt door lagere kapitaalkosten.

Onder de aanname dat het aantal reizen constant is, varieert de totale kostendaling per type schip tussen -3,9% en 0%. De grootste daling in de kosten is te zien bij de (grote) schepen met relatief veel kapitaalkosten en de schepen die relatief veel vaaruren maken (continuevaart), waarbij het aandeel brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot is (bijvoorbeeld in de tankvaart en de duwvaart). Deze ‘Volledige markttransparantie niet wenselijk voor de binnenvaart’conclusie volgt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart van Panteia/NEA in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Brandstof en kapitaal
In 2013 zijn belangrijke kostencomponenten gedaald. De brandstofkosten zijn met 6,5% afgenomen ten opzichte van 2012. De kapitaalkosten zijn sterk gedaald door de afname van zowel de rentekosten (-10,2%) als de verzekerde waarde van schepen (-3%).

Het gemiddelde 5-jaars renteniveau laat de laatste jaren een dalende trend zien. De verzekerde waarde is voor het eerst gedaald sinds PANTEIA/NEA deze kostenpost bijhoudt. Eerder daalde de marktwaarde van schepen al. De verzekeringsmaatschappijen in de binnenvaartsector hebben in 2013 zowel de verzekerde waarde als de verzekeringspremie naar beneden bijgesteld. Aan de andere kant is de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% gestegen. Daardoor zijn de verzekeringskosten het sterkst gestegen (+5.4%)van alle kostenposten.
De overige kostencomponenten stegen tussen 1,1% en 2,5%.

Verdere daling
In 2014 wordt een totale ontwikkeling verwacht in de exploitatiekosten tussen -2,8% en +0,2%, afhankelijk van het type reis en type schip. De daling komt voornamelijk voort uit de lagere verwachte kapitaalkosten. Verwacht wordt dat zowel de verzekerde waarde (-5,0%) als de rentekosten (-8,0%) in 2014 dalen.

De werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs zal scherp gevolgd moeten worden.  Op basis van de raming van het Centraal Planbureau (CPB) wordt in 2014 een daling van 2,2% verwacht ten opzichte van 2013. Echter, de component ‘brandstofkosten’ is behoorlijk onvoorspelbaar en schommelt sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. (Bron: CBRB)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter